Законодавство України про цивільну оборону — страница 9

  • Просмотров 2104
  • Скачиваний 30
  • Размер файла 30
    Кб

районах стихійного лиха, надавати самой взаємодопомогу при пораненнях і ураженнях, не допускати невиправданих ризиків; уміти виготовляти найпростіші засоби захисту органів дихання, проводити герметизацію свого житла; удосконалювати свої знання і підготовку з ЦО, професійні здібності, постійно підтримувати свій психологічний стан на належному рівні; утримувати в належному стані довірені їм засоби індивідуального та

колективного захисту й засоби для ліквідації НС; виконувати вимоги відповідних органів управління у сфері ЦО захисту населення і територій від НС. 4. Структура і організація ЦО на об'єктах Повну відповідальність за організацію і стан ЦО, за постійну готовність її сил і засобів до проведення рятувальних і невідкладних аварійно-відбудовних робіт несе начальник ЦО об'єкта - керівник підприємства. Начальник ЦО об'єкта підкоряється

відповідним посадовим особам міністерства (відомства), у веденні якого знаходиться об'єкт, а також начальникові ЦО міста (району) за місцем розташування об'єкта. На об'єкті залежно від його виробничої діяльності створюються служби ЦО: оповіщення і зв'язку, медичного, протирадіаційного і протихімічного захисту, охорони громадського порядку, пожежна, енергопостачання і світломаскування, аварійно-технічна, об'єктів і укриттів,

транспортна, матеріально-технічна та ін. Служба оповіщення і зв'язку звичайно створюється на базі вузла зв'язку об'єкта. На неї покладається: організація своєчасного оповіщення керівного складу, робітників, службовців і населення про загрозу нападу противника; організації зв'язку і підтримка її у стані постійної готовності. Крім того, служба усуває аварії на мережах і спорудах зв'язку, що знаходяться в осередках ураження.

Медична служба організується на базі медсанчастини, здравпункту, поліклініки. Начальник служби - головний лікар. Служба забезпечує комплектування, навчання і підтримку в готовності медичних формувань, накопичення запасів медичного майна та медичних засобів індивідуального захисту, медичну розвідку й санепідспостереження. Надає медичну допомогу ураженим і евакуює їх у лікарняні установи, здійснює медичне забезпечення

робітників, службовців і членів їх родин у місцях розміщення евакуйованих. Служба протирадіаційного і протихімічного захисту розробляє і здійснює заходи щодо захисту людей, харчоблоків, складів продовольства від впливу радіоактивних і отруйних речовин, контролює стан засобів індивідуального захисту, приладів і спецтехніки. Здійснює контроль за опроміненням і зараженням особового складу, проводить заходи з ліквідації