Законодавство України про цивільну оборону — страница 8

  • Просмотров 2370
  • Скачиваний 34
  • Размер файла 30
    Кб

обов'язків рятувальників, зазначених у контрактах, укладених під час їх прийому на роботу, або договорах щодо проведення аварійно-рятувальних робіт, до яких вони залучаються. Страховими подіями для рятувальників є загибель (смерть) під час виконання ними обов'язків, зазначених у контрактах або договорах щодо проведення аварійно- рятувальних робіт, до яких вони залучалися, смерть, що настала внаслідок поранення, контузії,

травми чи каліцтва або захворювання в період і у зв'язку з виконанням ними зазначених у контрактах або договорах обов'язків, а також втрата працездатності, що виникла внаслідок виконання цих обов'язків чи проведення таких робіт. Зв'язок страхової події з виконанням рятувальниками обов'язків, зазначених у контрактах або договорах, встановлюється під час розслідування зазначених випадків згідно із законодавством. Страхування

громадян, які були залучені до проведення аварійно-рятувальних робіт в індивідуальному порядку чи у складі об'єктових аварійно-рятувальних служб, здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які залучили рятувальників до проведення цих робіт, за рахунок коштів, які виділяються на їх проведення. Порядок та умови обов'язкового особистого страхування рятувальників

встановлюються КМ України. Оплата праці рятувальників, які були залучені в індивідуальному порядку чи в складі об' єктових аварійно-рятувальних служб, за час їх участі у проведенні аварійно-рятувальних робіт, а також за час необхідної професійної підготовки здійснюється згідно з укладеними договорами органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які залучили

рятувальників до проведення зазначених робіт, за рахунок коштів, які виділяються на проведення аварійно-рятувальних робіт і робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків з розрахунку середньомісячного заробітку за місцем основної роботи, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Громадяни України при виконанні обов'язків у сфері ЦО, захисту населення і територій від НС зобов'язані: бути

ініціативними, самовідданими й наполегливими при виникненні та ліквідації наслідків НС; твердо знати індивідуальні й колективні засоби захисту і вміло використовувати їх в умовах НС; знати сигнали ЦО і вміти діяти за ними; знати порядок проведення відселення і евакуації, свої обов'язки і дії при проведенні евакозаходів; уміло проводити рятувальні й невідкладні аварійно-відновлювальні роботи в осередках ураження (зараження) і