Законодавство України про цивільну оборону — страница 6

  • Просмотров 2374
  • Скачиваний 34
  • Размер файла 30
    Кб

транспортними засобами службовими, господарськими і підсобними приміщеннями,складськими площами. Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства України з питань ЦО, несуть відповідальність згідно із законодавством України. Міжнародне співробітництво України в галузі ЦО Співробітництво з іншими державами в галузі ЦО здійснюють Кабінет Міністрів України і центральний орган виконавчої влади, до повноважень

якого віднесено питання захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру в межах прав і повноважень, передбачених законодавством. Співробітництво здійснюється з питань обміну досвідом ЦО і ліквідації наслідків НС, створення і оснащення сил ЦО, спільних дій в разі НС. Кабінет Міністрів України приймає рішення про участь України в Міжнародній організації ЦО та в операціях європейських держав з подання

допомоги в разі стихійного лиха. Закон підписав президент України Л. Кравчук в м. Київ, 3 лютого 1993 р. під № 2974-XII. Про це було повідомлено у Відомостях Верховної Ради (ВВР), 1993, № 14, ст. 124. Із змінами, внесеними згідно із Законами № 555-XIV від 24.03.99, ВВР, 1999, № 19, ст. 171, № 2470-III від 29.05.2001, ВВР, 2001, № 32, ст. 172, № 1419-IV від 03.02.2004, ВВР, 2004, № 19, ст. 259, цей Закон діє і тепер. 2. Нормативно-правова база ЦО Основу нормативно-правової бази в сфері цивільної

оборони, захисту населення і території від наслідків надзвичайних ситуацій складають: Закони України «Про цивільну оборону України», «Про війська цивільної оборони», «Про аварійно- рятувальні служби»; укази Президента України «Про Концепції захисту населення і територій у випадку загрози і виникнення НС» і Положення «Про міністерство України з питань НС і в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської

катастрофи», постанови Кабінету Міністрів України про затвердження «Положення про цивільну оборону України», «Про єдину державну систему попередження і реагування на НС техногенного і природного характерів», «Положення про керування з питань НС і цивільного захисту населення обласних і міських державних адміністрацій» та інші нормативні акти. У Законі «Про цивільну оборону України» містяться загальні основи цивільної

оборони України, що визначають призначення ЦО, систему її побудови, поширення заходів ЦО на території України, завдання ЦО, керівництво й органи керування ЦО. Цивільна оборона - це складова частина системи загальнодержавних оборонних заходів, здійснюваних у мирний і воєнний час для захисту населення й об' єктів народного господарства від зброї масового ураження та інших засобів нападу, а також для проведення рятувальних і