Законодавство України про цивільну оборону — страница 5

  • Просмотров 2092
  • Скачиваний 30
  • Размер файла 30
    Кб

евакуаційних органів, їх завдання, функції і повноваження визначаються Положенням про ЦО України. Контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ЦО органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування здійснюється центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання захисту населення і

територій від НС техногенного та природного характеру. Матеріально-техничне забезпечення ЦО Фінансування заходів з ЦО здійснюється за рахунок державного й місцевих бюджетів, а також коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування згідно із законодавством України. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування

відраховують кошти на проведення заходів щодо навчання та захисту населення і територій, включаючи витрати на утримання і підготовку територіальних органів управління у справах ЦО та формувань ЦО, призначених для ліквідації наслідків НС, згідно із законодавством України. Фінансування заходів з ЦО, що потребують капітальних вкладень (включаючи будівництво захисних споруд, складів для зберігання техніки та майна ЦО,

створення пунктів управління, систем зв'язку та оповіщення), здійснюється відповідно до загального порядку фінансування капітального будівництва. Потреби ЦО у військовій техніці, приладах і спеціальному майні задовольняються центральними органами виконавчої влади, уповноваженими з питань матеріальних ресурсів та економіки з оплатою замовником виробникам вартості виділених матеріальних ресурсів. Продукція для потреб ЦО

виготовляється на умовах державного замовлення. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання ЦО, є державним замовником продукції, послуг та робіт для забезпечення потреб ЦО відповідно до Закону України «Про поставки продукції для державних потреб». Війська ЦО утримуються за рахунок державного бюджету. Військовослужбовці ЦО у питаннях грошового та інших видів

забезпечення користуються всіма правами і пільгами відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та інших нормативно-правових актів. Оплата праці працівників органів управління ЦО здійснюється відповідно до умов оплати праці працівників органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України місцеві органи виконавчої влади забезпечують органи управління у справах ЦО