Законодавство України про цивільну оборону — страница 2

  • Просмотров 2110
  • Скачиваний 30
  • Размер файла 30
    Кб

умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епіфітотією (розповсюдження інфекційних хворб рослин), великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат. Попередження соціально-політичних, міжнаціональних конфліктів, масових безпорядків і дії щодо ліквідації їх наслідків до компетенції

органів управління і сил ЦО не входять. Слід відзначити, що заходи ЦО поширюються на всю територію України, всі верстви населення, а відповідальність за їх виконання здійснюється за територіально-виробничим принципом. До завдань ЦО України входить: попередження НС техногенного й природного характеру і ліквідація їх наслідків; своєчасне оповіщення населення про загрозу і виникнення НС у мирний і воєнний час; захист населення

від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного лиха й застосування засобів ураження; організація життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, стихійного лиха і у воєнний час; створення систем аналізу і прогнозування управління, оповіщення і зв'язку, спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним зараженням, підтримання їх готовності для сталого функціонування у НС мирного і

воєнного часу; підготовка і перепідготовка керівного складу ЦО, її органів управління та сил, навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти в НС. Керівництво ЦО України покладається на Кабінет Міністрів, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності й підпорядкування.

Начальником ЦО України є Прем'єр-Міністр України. Безпосереднє виконання завдань ЦО здійснюється постійно діючими органами управління у справах ЦО, у тому числі створеними у складі підприємств, установ і організацій силами й службами ЦО. Завдання, функції та повноваження органів управління у справах ЦО визначаються цим Законом і Положенням про органи управління у справах ЦО, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

Органи управління у справах ЦО, які входять до складу місцевих державних адміністрацій, є підрозділами подвійного підпорядкування. В обов'язки Кабінету Міністрів України входить: забезпечити здійснення заходів щодо попередження НС та ліквідації їх наслідків; розподілити міста і території за групами, а юридичних осіб - за категоріями щодо реалізації заходів з ЦО; створити резерви засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) і майна