Законодавство України про цивільну оборону — страница 10

  • Просмотров 2368
  • Скачиваний 34
  • Размер файла 30
    Кб

радіоактивного і хімічного зараження. Служба охорони громадського порядку створюється на базі підрозділів відомчої охорони. Вона забезпечує надійну охорону об'єкта, підтримує громадський порядок, сприяє своєчасному укриттю працюючих за сигналом ЦО; спостерігає за режимом світломаскування. Пожежна служба організується на базі підрозділів відомчої пожежної охорони. Вона розробляє протипожежні профілактичні заходи,

локалізує і гасить пожежі, дезактивує і дегазує заражені ділянки. Служба енергопостачання і світломаскування створюється на базі відділу головного енергетика. Начальник служби - головний енергетик об'єкта. Служба розробляє заходи, що забезпечують безперебійну подачу газу, палива або електроенергії на об'єкт. Проводить невідкладні аварійно-відбудовні роботи на енергомережах. Аварійно-технічна служба організується на базі

виробничого, технічного відділів або відділу головного механіка. Вона розробляє і проводить заходи із захисту унікального устаткування, підвищення стійкості основних споруд, спец- інженерних мереж і комунікацій, виконує невідкладні роботи з розбирання завалів, локалізації і ліквідації аварій на комунікаціях і спорудах об'єкта. Служба об'єктів і укриттів організується на базі відділу капітального будівництва. Вона

займається розробкою розрахунків з укриття робітників, забезпеченням готовності сховищ та укриттів і контролем за правильністю їхньої експлуатації. Бере участь у рятувальних роботах при виявленні завалених сховищ та укриттів. Транспортна служба створюється на базі транспортного відділу, транспортного цеху. Вона розробляє і здійснює заходи щодо забезпеченню перевезень, пов'язаних з розосередженням робітників; організує

підвезення сил і засобів до вогнища ураження, проводить роботи із знезаражування транспорту. Служба матеріально-технічного постачання організується на базі відділу матеріально-технічного постачання об'єкта. Вона вчасно постачає формування усіма видами оснащення і продовольства, організує ремонт техніки і майна. На невеликих об'єктах господарської діяльності функції служби ЦО виконують структурні органи управління цих

об'єктів. Список використаних джерел 1. Атаманюк В.Г., Ширшев Л.Г., Акимов Н.И. Гражданская оборона: Учебник для вузов. - М.: Высш. школа, 1987. - 288 с. 2. Воробйов О.О., Кардаш В.Е. Медицина НС: Навч. посібник. - Чернівці, 2001. - 186 с. 3. Гунський А. І. Цивільна оборона: Підручник для вищих навчальних закладів. - К.: Міністерство освіти, 1995. - 216 с. 4. Демиденко Г. П., Кузьменко Е. П., Орлов П. П. и др. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового