Забезпечення стійкості роботи об'єкта народного господарства і проведення аварійно-відбудовних робіт в районах ураження

  • Просмотров 2397
  • Скачиваний 42
  • Размер файла 32
    Кб

ПЛАН Підготовка об'єктів народного господарства до усталеної роботи в умовах воєнного часу Проведення рятувальних і невідкладних аварійно-відбудовних робіт у вогнищах ураження (зараження) і в районах стихійного лиха Список використаної літератури ПІДГОТОВКА ОБ'ЄКТІВ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ДО УСТАЛЕНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ Забезпечення стійкості роботи об'єкта народного господарства в умовах НС - одне з основних

завдань ЦО. Під стійкістю функціонування об'єкта розуміють здатність його в умовах НС випускати продукцію в запланованому обсязі й номенклатурі, виконувати всі свої функції, а у випадку аварії, катастрофи, пошкодження - відновлювати виробництво в мінімально короткий термін. На стійкість функціонування об'єкта господарювання (ОГ) у НС впливають такі чинники: надійність захисту робітників і службовців від наслідків НС - аварій,

катастроф, від первинних і вторинних факторів зброї масового ураження (ЗМУ); здатність інженерно-технічного комплексу об'єкта протистояти цим впливам; надійність системи постачання об'єкта всім необхідним для виробництва продукції (сировиною, паливом, енергією, газом, водою і т.д.); стійкість і безперервність керування виробництвом і ЦО; підготовленість об'єкта до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт (РіНР) і

відбудовних робіт; район розміщення об'єкта; внутрішнє планування і забудова території; виробничі зв'язки; системи управління; системи енергопостачання; технологічний процес; підготовленість до відновлення виробництва. З переліченого вище випливають вимоги до стійкості функціонування ОНГ в умовах мирного часу, щоб виключати ситуацію типу Чорнобильської. Ці вимоги закладені в нормах проектування інженерно-технічних заходів

(ІТЗ) ЦО, а також у розроблених на їхній основі нормативних документах. Захист робітників і службовців досягається трьома способами: Укриття людей у захисних спорудах. Застосування засобів індивідуального захисту. Проведення евакуаційних заходів для робітників і службовців та членів їх сімей. Засоби індивідуального захисту забезпечують захист людей при перебуванні на виробничих місцях і на місцевості, що заражена РР, ОР,