Ядерна зброя — страница 17

  • Просмотров 12432
  • Скачиваний 1650
  • Размер файла 290
    Кб

в них, не постраждають. Частина людей поза захисними спорудами одержать травми і матимуть потребу в терміновій медичній допомозі. Четверта зона (слабких руйнувань) характеризується надлишковим тиском 2.0,1 кГ/см2. У цій зоні будуть незначно зруйновані будинки і споруди. Від світлового випромінювання виникають окремі вогнища пожеж. У результаті ядерного вибуху місцевість заражається радіоактивними речовинами. Розміри ділянок і

рівні радіації залежать від потужності вибуху, метеорологічних мов і характеру місцевості. Таким чином, обстановка у вогнищі масового ураження потребує локалізації і гасіння масових пожеж, проведення великих рятувальних і невідкладних аварійно- відбудовних робіт в умовах радіоактивного зараження місцевості. Список використаної літератури Демиденко Г. П., Кузьменко Е. П., Орлов П. П. и др. Защита объектов народного хозяйства от

оружия массового поражения: Справочник. - К.: Вища школа, 1989. - 372 с. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона. Навч. посібник. - Львів: Афіша, 2000. - 334 с. Журавлев В.П., Пушенко С.Л., Яковлев А.Н. Защита населения и территорий в ЧС: Уч. пособие. - М.: АСВ, 1999. - 372. с. Завьялов В.Н. Учебное пособие по гражданской обороне. - М., 1989. - 271 с. Пішак В.П., Радько М.М., Воробйов О.О. Безпека життєдіяльності: Підручник / за редакцією Радька М. М. -

Чернівці: Книги - XXI, 2007. - 360 с. Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2003. - 456 с. Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навч. посібник. - К.: Центр навч. літератури, 2004. - 438 с.