Взаємозв’язок життєвого самовизначення і професійного вибору у студентів коледжу і учнів СЗШ — страница 7

  • Просмотров 2302
  • Скачиваний 24
  • Размер файла 131
    Кб

необхідності та свободи. Пошук відповіді на дані питання утворення якості життя та життєвий світ кожного з нас. Перешкоди на шляху самовизначення: зовнішні обставини; низький рівень культури ; відсутність необхідних знань і навичок для визначення цілі власного життя з урахуванням нахилів, інтересів і здібностей ; відсутність навичок приймати рішення та здійснювати вибір життєвих пріоритетів у швидкоплинному динамічному

світі. Ідея культури життєвого самовизначення – комплексне вирішення проблеми самопізнання та самовдосконалення особистості, формування навичок ефективної взаємодії з іншими людьми, професійне самовизначення, навичок відповідальної поведінки, вміння приймати рішення, визначення та формування активної громадянської позиції молодої людини. Основа культури життєвого самовизначення – це філософське розуміння культури як

суспільного феномена, що поєднує різноманіття людського буття та діяльності, які обумовленні рівнем її виховання та освіти. Базовим компонентом культури особистості є її самовизначення – процес і результат свідомого вибору особистістю власної життєвої позиції, мети та засобів поведінки в конкретних обставинах життя. Основа самовизначення – орієнтація на пошук механізмів розуміння перш за все – себе. Почути інших людей ,

осмислити їхні цінності порівняти різні позиції , вловити та дослухатись до свого власного внутрішнього голосу, усвідомити сенс власного існування та водночас визначити своє місце в культурі та житті. Мета культури життєвого самовизначення – полягає в формуванні життєвих навичок соціальної компетентності – основи для адаптивної та позитивної поведінки, що у свою чергу дозволяє людині адекватно виконувати норми і правила

суспільного співжиття, ефективно вирішувати проблеми сьогодення . 4 базові компоненти розвитку та становлення особистості .[9]: - ставлення до себе (особистісне самовизначення ); - ставлення до інших (самовизначення у комунікативній сфері ); - ставлення до діяльності (професійне самовизначення ); - ставлення до навколишнього світу (суспільне самовизначення ). Професійне самовизначення – багатомірний і багато ступінчатий процес,

який можна розглядати з різних точок зору (Д. Сьюпер, 1953): як серію задач , які суспільство ставить перед особистістю, яка формується і які особистість повинна послідовно вирішити протягом певного проміжку часу. як процес поетапного прийняття рішень за допомогою яких індивід формує баланс між своїми перевагами, нахилами і потребами існуючої системи з іншої. як процес формування індивідуального стиля життя, частиною якого є