Взаємозв’язок життєвого самовизначення і професійного вибору у студентів коледжу і учнів СЗШ — страница 6

  • Просмотров 2303
  • Скачиваний 24
  • Размер файла 131
    Кб

особистості й зумовлюється індивідуальними особливостями розвитку людини . Зазначений процес не завершується вибором професії , а триває на етапах професійного навчання і фахового становлення. Крім того , виявляє свої закономірності в разі професійної переорієнтації і зміни сфери діяльності . У сучасній психологічній науці професійне самовизначення – необхідний і важливий аспект професіоналізації особистості, суттю якого

є пошук і досягнення смислу в самовизначенні та трудовій діяльності (незалежно від того чи обирають її, чи опановують або вже апробують), а також структурування і інтеграція власного професійного майбутнього. Щодо визначення психологічного змісту професійного самовизначення, з точки зору В. Войтко.[7], згідно якої він полягає:»в усвідомленні особистістю себе як суб’єкта конкретної професійної діяльності і передбачає

самооцінку людиною індивідуально-психологічних якостей та зіставлення своїх можливостей з психологічними вимогами професій до спеціаліста; усвідомлення своєї ролі в даній системі соціальних відносин і своєї відповідальності за успішне виконання діяльності та реалізацію своїх здібностей; саморегуляцію, поведінки, спрямованої на досягнення поставленої мети [7]. Сьогодення вимагає від особистості навичок швидкої адаптації

до різноманітних явищ соціального середовища, умінь приймати самостійні відповідальні рішення та долати життєві переломи активізувати особистісний потенціал для самореалізації та самоствердження в різноманітних сферах людської діяльності. Результати досліджень проведених в 90-х рр. ХХ ст.[7] визначили такі особливості сучасної молоді: - свідома потреба молоді в отриманні знань; - вироблення власних поглядів і суджень, своєї

власної позиції ; - формування наукового світогляду ,розширення світосприйняття , поява теоретичних інтересів ; - прагнення до самостійності, потреба в самоствердженні; - внутрішнє прагнення до самореалізації, визначення життєвих перспектив; - усвідомлення особистістю власних можливостей щодо досягнення мети в житті; - прагнення жити на максимальному напруженні своїх здібностей ; - ускладнення та загострення проблем, поява

нових реалій ,суттєва поляризація поглядів ,установок, ціннісних орієнтацій, пов’язаних із нестабільністю сучасного життя. Працюючи над створенням свого життєвого світу ,особистість вирішує питання самопізнання та самовдосконалення, розробляє та здійснює оригінальний та неповторний життєвий сценарій . Життя особистості – це розв’язок суперечностей, визначення співвідношення добра та зла смерті та безсмертя,