Выборы как форма непосредственной демократии — страница 15

  • Просмотров 6999
  • Скачиваний 278
  • Размер файла 67
    Кб

основу обрання парламентів Литви, Грузії, Словенії, Болгарії. В Україні також парламент обирається на основі за­гального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування за змішаною мажоритарно-про­порційною системою. Усього обирається 450 депутатів. Із них 225 — в одномандатних виборчих округах на ос­нові відносної більшості, а 225 — за списками канди­датів у депутати від політичних партій, виборчих блоків партій

у багатомандатному загальнодержавному вибор­чому окрузі на основі пропорційного представництва.[25] 2. Принципи виборчого права в Україні Принципи виборчого права – це умови його визнання та здійснення , які разом забезпечують реальний характер волевиявлення народу, легітимність виборних органів публічної влади . Загальновизнані принципи виборчого права зафіксовані у відповідних міжнародно-правових документах. Так, ч.3 ст.21

Загальної декларації прав людини встановлює: “Воля народу повинна бути основою влади Уряду; ця воля повинна виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах, що мають проводитися згідно з загальним і рівним виборчим правом шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми що забезпечують свободу голосування”[26]. В ст. 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права записано: “Кожний громадянин

повинен мати без будь-якої дискримінації… і без необґрунтованих обмежень право і можливість: а) брати участь у веденні державних справ як безпосередньо так і за посередництвом вільно обраних представників; б) голосувати і бути обраним на справжніх періодичних виборах що проводяться на основі загального і рівного виборчого права при таємному голосуванні і забезпечують свободу волевиявлення виборців…”.[27] 2.1.Суб’єктивне й

об’єктивне виборче право В юридичній літературі виборче право інтерпретується у двох значеннях – об’єктивному і суб’єктивному. Об’єктивне виборче право – це один із головних конституційно-правових інститутів, який складають норми, що регулюють суспільні відносини, пов’язані з формуванням представницьких та інших виборчих органів публічної влади (державної влади і місцевого самоврядування). Цей інститут

характеризується такими особливостями: 1.      Він більшою мірою (в порівнянні з іншими конституційно-правовими інститутами) зазнає впливу норм міжнародного права; 2.      Значна частина його норм є полеволентними, тобто такими що одночасно відносяться до двох та більше галузей права; 3.      Переважна більшість його норм є процесуальними нормами. Норми інституту виборчого права встановлюють