Выборы как форма непосредственной демократии

  • Просмотров 7351
  • Скачиваний 283
  • Размер файла 67
    Кб

ПЛАН Вступ 3 Глава 1. Загальні положення інституту виборів 5             1.1. Вибори як форма безпосередньої демократії 5 1.2. Історичний розвиток інституту виборів в Україні 7 1.3. Поняття та основні принципи виборів 9 1.4. Види виборів та виборчих систем 10 Глава 2. Принципи виборчого права в Україні 15 2.1 Суб’єктивне й об’єктивне виборче право 15 2.2.Принципи суб’єктивного виборчого права 16 Глава 3. Застосування

виборчого законодавства в Україні 19 3.1.Відповідальність за порушення виборчого законодавства України 19 3.2.Ефективність застосування й шляхи покращення виборчого законодавства у сучасній Україні. 20 Висновки 25 Список посилань 26 Список використаної літератури 28 Анотація 29 Вступ На сучасному етапі реалізації задач по удосконаленню системи державного керування, з врахуванням прийнятої 28 червня 1996 р. Конституції України, на

перший план виступає науково-обґрунтована концепція формування правової держави. Демократичність держави і суспільства насамперед визначається рівнем розвитку народовладдя, тобто тим, наскільки реально існуючі процедури виявлення і здійснення волі народу впливають на управління державними та суспільними справами. Найбільш ефективно такий вплив може здійснюватись у формі прямого (безпосереднього) народовладдя, під яким

розуміється безпосередня участь громадян у здійсненні державної влади, їх пряме волевиявлення під час прийняття державних рішень. Першою в історичному плані була саме ця форма народовладдя. В умовах первісного суспільства вона здійснювалась у вигляді загальних зборів членів конкретної спільноти, а у перших державних утвореннях — у вигляді народних зборів, в яких брали участь усі громадяни (крім рабів, які громадянами, а

подекуди і людьми не вважались, а тому до вирішення загальнодержавних справ не допускались). Участь у народних зборах усіх вільних громадян, в ідеалі, повинна була забезпечувати прийняття рішень, які відповідали б інтересам більшості у даному державному утворенні. Класичним прикладом народних зборів як форми прояву безпосередньої демократії є організація державної влади в античних Афінах.[1] Із розвитком та ускладненням