Вулканізм, як один із факторів рельєфоутворення — страница 2

  • Просмотров 6778
  • Скачиваний 37
  • Размер файла 64
    Кб

провідних факторів процесу рельєфоутворення. Завдання : для досягнення цієї мети необхідно було вирішити наступні задачі дослідження: – ознайомитися з теоретичними та методологічними засадами дослідження ефузивного магматизму; – описати географічне поширення вулканів; – на основі фактичного матеріалу проаналізувати способи попередження катастроф і охарактеризувати методи дослідження цього явища; – на підставі

зроблених досліджень виконати аналіз впливу вулканізму на процеси рельєфоутворення та зробити висновок. Об’єктом вивчення є ефузивний магматизм (вулканізм). Предметом дослідження є рельєфоутворююча функція вулканізму. Методи: інструментом отримання фактичного матеріалу і необхідною умовою досягнення поставленої в роботі мети слугували як теоретичні, так і практичні методи дослідження: Теоретичні методи: вивчення

наукової літератури з проблеми ефузивного магматизму, навчальних програм, періодичних видань; аналіз і синтез зібраного матеріалу; порівняння ; узагальнення результатів роботи. Практичні (емпіричні) методи: картографічні (дослідження території за допомогою тектонічних і геологічних карт), статистичні ( дослідження частоти вивержень у різних регіонах планети), графічні (побудова графіків та діаграм на основі даних про

виверження вулканів різного типу) та ін. Практичне значення роботи: Основні положення курсової роботи можуть використовуватись для розширення та удосконалення сучасних уявлень про внутрішню будову планети та особливості ендогенних процесів, при викладанні окремих розділів курсів фізичної географії, геології, тектоніки та кліматології (вплив вулканізму на зміни клімату в минулі геологічні епохи), ряду спецкурсів.

Результати дослідження дозволяють більш коректно застосовувати геологічну інформацію для оцінки безпеки регіонів з активною вулканічною діяльністю загалом; уточнення схем фізико-географічного та тектонічного районування; побудови класифікаційних схем вулканізму; розробки програм організації систем попередження вивержень вулканів на рівні регіону. Результати дослідження можуть використовуватися працівниками у галузі

вулканології, як навчальний матеріал в освітніх закладах. РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження ефузивного магматизму 1.1 Поняття про вулканізм Вулканологія - наука, що вивчає процеси і причини утворення вулканів, їх розвиток, будову і склад продуктів вивержень, закономірності розміщення вулканів на земній поверхні, зміну характеру їх діяльності у часі. Практична мета вулканології - розробка методів прогнозу