Вулканізм, як один із факторів рельєфоутворення

  • Просмотров 6280
  • Скачиваний 37
  • Размер файла 64
    Кб

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет ім. А. С. Макаренка Кафедра загальної та регіональної географії Курсова робота на тему: «Вулканізм як один із факторів формування рельєфу Земної поверхні» Виконала студентка 721 групи Глива Юлія Володимирівна Перевірив к. г. н., доцент Бова Олександр Васильович Суми-2009 ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження ефузивного магматизму 1.1

Поняття про вулканізм 1.2 Історія дослідження ефузивного магматизму 1.3 Географічне поширення вулканів 1.4 Методи дослідження вулканічних явищ та способи їх попередження Розділ 2. Комплексна характеристика вулканізму 2.1 Класифікація вулканічних процесів 2.2 Продукти вулканічних вивержень 2.4 Морфологічні відмінності вулканів 2.5 Грязьовий вулканізм Розділ 3. Вулканізм як фактор рельєфоутворення 3.1 Мікро- та мезорельєф.

Особливості денудації вулканічних споруд 3.2 Роль вулканічних процесів у формуванні рельєфу земної поверхні Висновки Список використаної літератури Додатки ВСТУП Однією з проблем, вивчення якої дає змогу порівняти процеси, що відбуваються на планетах, з земними процесами, є проблема вулканізму. Вулканічні процеси - це один з характерних проявів внутрішнього життя нашої планети. Про масштаби земного вулканізму говорить хоча б

той факт, що на Землі налічується близько 540 діючих вулканів, тобто таких вулканів, які хоча б раз вивергалися на пам'яті людства. З них 360 знаходяться в так званому Вогненному поясі навколо Тихого океану і 68 - на Камчатці та Курильських островах. Вивчення вулканізму сприяє пізнанню закономірностей внутрішньої будови Землі. Образно можна сказати, що діючі вулкани - це канали, якими надходить інформація про процеси, що відбуваються

в надрах нашої планети. Актуальність досліджуваної теми полягає в тому, що, незважаючи на досить тривалі вивчення вулканізму як вітчизняними, так і зарубіжними вченими, усе ж таки немає грунтовних пояснень щодо причин виникнення цього явища та способів його попередження, не зазначена провідна роль вулканізму у процесах рельєфоутворення. Метою дослідження є компексна характеристика ефузивного магматизму як одного з