Впровадження безсатураторного методу отримання сульфату амонію

  • Просмотров 8221
  • Скачиваний 63
  • Размер файла 524
    Кб

Abiword HTML Document Реферат амоній сульфат абсорбер Пояснювальна записка до дипломного проекту: 137 с., 9 рис., 21 табл., 37 літературних джерел. Об’єкт дослідження – відділення уловлювання аміаку. Мета роботи – проект реконструкції сульфатно-піридинового відділення з метою впровадження безсатураторного способу уловлювання амоніаку, спеціальна частина – абсорбер для уловлювання аміаку. У загальній частині проекту вибрано та

обґрунтовано необхідність реконструкції відділення, описано асортимент продукції та вимоги до неї, подано характеристику сировинних матеріалів, описано фізико-хімічні основи уловлювання аміаку. У технологічній частині подано структурно-технологічну схему виробництва та описано технологічний процес, розраховано матеріальний та тепловий баланси виробництва, наведено розрахунок основного технологічного обладнання. У

спеціальній частині описана конструкція та принцип дії основних апаратів, які пропонуються до впровадження в реконструюємому відділенні; зроблено їх конструктивний розрахунок. У проекті розроблено заходи з охорони праці та з автоматизації виробничих процесів. В організаційно-економічній частині проекту розраховано основні техніко-економічні показники реконструюємого відділення. РЕКОНСТРУКЦІЯ, КОКСОВИЙ ГАЗ, АМІАК,

СУЛЬФАТ АМОНІЮ, КРИСТАЛИ, СХЕМА ТЕХНОЛОГІЧНА, АБСОРБЕР, ВИПАРНИК Зміст Вступ 1. Аналітичний огляд методів виробництва 1.1 Сатураторний метод 1.2 Безсатураторний метод 1.3 Уловлювання аміаку водою 1.4 Отримання безводного аміаку 1.5 Очищення коксового газу круговим фосфатним способом зі знищенням аміаку 2. Фізико-хімічні основи виробництва 2.1 Заходи проти злежування 3. Характеристика сировини, напівпродуктів і готової продукції 3.1

Характеристика сировини 3.2 Характеристика продуктів 4. Вибір, обґрунтування і опис технологічної схеми 5.Матеріальний та тепловий баланси виробництва 5.1.1 Кількість розчину, що перетікає з абсорберу другого ступеня в абсорбер першого ступеня 5.1.2 Кількість розчину, що виводиться з першого ступеня абсорберу у випарник 5.2 Матеріальний та тепловий баланси абсорбера першого ступеня 5.3 Матеріальний та тепловий баланси збірника