Використання психомалюнку в процесі психокорекції

  • Просмотров 2017
  • Скачиваний 14
  • Размер файла 57
    Кб

Зміст Вступ Розділ 1. Символ як засіб презентації змісту несвідомого 1.1 Символічні представлення психіки та їх значення 1.2 Архетипна символіка та її представленість в малюнках 1.3 Психомалюнок та його застосування в психологічні практиці Розділ 2. Метод комплексу психомалюнків як метод активного соціально-психологічного навчання (Аспн) 2.1 Метод аналізу комплексу психомалюнків та особливості його використання 2.2

Психодіагностична та психокорекційна спроможність малюнка Висновки список використаних джерел ВСТУП Актуальність дослідження. Проблема пошуку оптимального використання методів при роботі з клієнтами і групами займає не останнє місце серед великої кількості питань які стоять перед сучасними психологами. Сьогодні в психотерапевтичній практиці використовується велика кількість технік і методів. Сучасний психолог має

змогу обирати серед різноманіття методів і технік саме ті, які потрібні при роботі з клієнтом і відповідає певній ситуації процесу терапії. В деяких випадках і справді застосування того чи іншого методу допомагає вирішити проблему, що виникла, та це відбувається далеко не завжди. В більшості випадків проблеми залишаються не вирішеними, чи то через некомпетентність терапевта, чи то через недосконалість методів. Тож однією з

основних проблем які постають перед сучасною психологією є проблема розробки нових методів, які б відповідали потребам сучасної психології. Вирішенню цієї проблеми може зарадити не тільки поява нових методів, а й гармонійне компонування вже існуючих. Необхідною умовою виконання цих завдань є підготовка кваліфікаційних кадрів здатних працювати з великою кількістю методів і технік, а також спроможних на творчий підхід у

розробці і компонуванні нових методів і технік. Тому актуальність цієї роботи, як дослідження з метою визначення особливостей використання кількох методів, має чимале значення, оскільки відкриває нові можливості для використання методу, який спроможний значно допомогти при роботі психотерапевтів всіх рівнів, покращуючи показники результативності як при роботі в групі, так і при роботі з окремими клієнтами. Об'єктом