Вибір способу збирання породи й розрахунок продуктивності збирального встаткування — страница 5

  • Просмотров 1851
  • Скачиваний 33
  • Размер файла 48
    Кб

кожного шпуру, м Кут нахилу шпурів, градус у проекціях Маса заряджання кожного шпуру, кг Черговість висадження вповільнення I I I 0 1,2 90 90 - - 1,2,3,4,5,6 1,2 90 90 0,276 1-2-3-4-5-6 7-8 1 90 90 0,56 7-9 (105) 10-14 1 90 90 0,56 10-14 (120) 15-18 1 85 85 0,504 15-18 (135) 19-23 1 85 85 0,44 19-23 (150) 24,29 1 85 85 0,616 24-29 (165) 5. ВИБІР БУРОВОГО ВСТАТКУВАННЯ Й РОЗРАХУНОК ЙОГО ПРОДУКТИВНОСТІ Бурова установка 2УБН-2П с перфораторами ПК-60 1. Визначення продуктивності й швидкості буравлення. 1.1 Швидкість буравлення

визначається по формулі: V1 = 13400*A*n/(d2σ050) = 13400*90*42/(422*8000.50) = 556.3 мм/хв = 0,556 м/хв 1.2. Змінна експлуатаційна продуктивність бурової установки: 1.3 Необхідний час для всього вибою за цикл: Тбур = Lш*T/Qе = 21,67*420/400 = 23 хв 6. ВИБІР СХЕМИ Й РОЗРАХУНОК ПАСПОРТА ПРОВІТРЮВАННЯ Для провітрювання бурового орта довжиною 100 метрів приймаю нагнітальний спосіб провітрювання. При нагнітальному способі провітрювання вибираю гумові труби діаметром 600 мм. Час

необхідне для провітрювання вироблення t = 30 хв. 1. Кількість повітря необхідне по факторі підривних робіт: м3/з 2. По найбільшому одночасно працюючих людей: QT = 6*Nа/60 = 6*4/60 = 0,4 м3/з 3. По встаткуванню ДВС = 6,3 м3/з 4. По виносі пилу з вироблення: QT = 2.4 м3/з Відповідно до вимог ЕПБ швидкість руху повітря в гірського вироблення в період її проведення повинна бути не менш 0,25 м/с. V ? 6.3/9.61 = 0.65?0.25 умова дотримується 5. Депресія трубопроводу Довжина

трубопроводу Lт = 100 м 5.3. Опір аеродинамічне R = 0.003*1.9*100/0.283 = 12.5 кн Приймаю вентилятор ВМ-6М, тому що він підходить по всім параметрам 7. ВИБІР СПОСОБУ ЗБИРАННЯ Й РОЗРАХУНОК ПРОДУКТИВНОСТІ ЗБИРАЛЬНОГО ВСТАТКУВАННЯ Для збирання породи служить машина ПД-4 1. Змінна продуктивність збирання 2. Час збирання породи після одного відпала 8. ПОБУДОВА ЦИКЛОГРАМИ ПРОХОДКИ Для проведення бурового орта приймаю бригаду в складі 6 чоловік.

Організація робіт – трьохзмінна. Вироблення проходиться 25 робочих днів. Цикл починається із приведення в безпечний стан вибою (відбір проби повітря), виконує один прохідник. На відбір повітря йде 10 хвилин. Далі прохідник приступає до буравлення шпурів, яких у комплекті 29 штук глибиною 1 метр. На ці операції йде 33 хвилини. Доставляє необхідний вибуховий матеріал разом з помічниками - 16,5 кг амоніт і інше встаткування з

розподільного складу - 20 хвилин. Зарядження здійснюється в ручну. Збирає ел. мережа й підключається до машини КВП 1/100. Ховається в безпечне місце й робить зривши вибою. На це все йде 45 хвилин. Провітрювання відбувається в плині 30 хвилин при нагнітальній схемі. Збирання здійснюється ПД-4 115 хвилин. ВИСНОВОК У процесі виконання цього курсового проекту я навчився вирішувати питання, пов'язані із проведенням і кріпленням гірських