Вибір способу збирання породи й розрахунок продуктивності збирального встаткування — страница 4

  • Просмотров 1850
  • Скачиваний 33
  • Размер файла 48
    Кб

740 мм; по покрівлі - 790 мм (тому що зарядам у покрівлі працювати легше, ніж у ґрунту) Таблиця 4 - Порядок розташування шпурів Найменування шпурів Номера шпурів 1. Компенсаційні 0 2. Врубові 1,2,3,4,5,6 3. Відбійні й допоміжні 7-14 9. Сумарна довжина всіх шпурів Врубових і компенсаційних: Відбійних (допоміжних): Що оконтурюють: Сумарна довжина всіх шпурів: 10. Необхідна витрата ВВ: Q = q*SЧ*LШ, кг Q = 1,476*9,61*0,48 = 6,8 кг 11. Середня маса заряду на один шпур: qCP =

Q/NФ, кг qCP = 6,8/29 = 0,23 де, NФ = 29 - фактична кількість шпурів у вибої, шт. 12. Маса заряду у врубових шпурах: qВР = 1.2* qCP, кг qВР = 1.2*0,23 = 0,276 кг 13. Маса заряду у відбійних шпурах: qотб. = qср. qотб. = 0,23 14. Маса заряду в шпурах, що оконтурюють: - у покрівлі: qок.к. = 0,8*qср = 0,8*0,23 = 0,184 кг. - у боках і ґрунті вироблення: qок.б. = 0,9*qср = 0,9*0,23 = 0,207 кг. qок.п. = 1,1*qср = 1,1*0,23 = 0,253 кг. 15. Фактичних витрата ВВ за цикл: QФ = nВР* qкр. + nотб*qотб. + nок.к.* qок.к. = 6*0.276 + 8*0.23 + 5*0.184 + 4*0.207 + 6*0.253 =

6.762 кг. 16. Вибір засобів висадження. Інтервал заземлення: t = A*W Де, А = 6, коефіцієнт уповільнення залежний від міцності порід, мс/з Приймаю найближче заземлення й електродетонатор ЕДКЗ-ПМ-15 Технічна характеристика ЕДКЗ-ПМ-15 Безпечний струм, А = 0,18 Опір, Ом = 1,8-3,0 Імпульс запалення, А2мс = 0,6-2,0 Технічна характеристика вибухового приладу КВП-1/100 Напруга на компенсаторі накопичувачі, В = 600. Максимальний опір послідовної вибухової мережі

ел. детонаторів з ніхромовим містком = 320 Ом. Кількість детонаторів = до 100 шт. Розрахунок ел. вибухової мережі Монтаж вибухової мережі починається тільки після повного зарядження зарядів і виробляється від зарядів до джерела струму. Схема сполуки ел. детонаторів послідовна. Гарантійний струм при сполуці ел. детонаторів Iг = 1A. Місце вкриття підривників приймається на відстані не менш 150 м від вибою. 1. Опір магістральних і

дільничних проводів: Rм = ?*2*Lм/Sм, Ом де, ? = 0,0184 - питомий опір мідних проводів, Ом Sм = 1,57 – перетин проводів, мм2 Lм = 150 - довжина магістральних проводів, м Rм = 0,0184*2*150/1,57 = 3,51 Ом rу = ?*2*Lу/Sу, Ом rу = 0,0184*2*15/0,196 = 2,8 Ом Марка проводів: Дільничний ВП-0,5 Магістральний ВП-0,8 2. Струм, що проходить по вибуховій мережі й через кожний ЕД, визначається по формулі: де, rд =3 - опір проводів, що з'єднують електродетонатори, Ом Nд = 29 - кількість детонаторів, шт

Перевіряємо умову безвідмовного висадження I?Ir=1A; 6,43А?1А - умова дотримується Технічні показники БВР 1. Витрата ВВ на 1 погонний метр і м3 q1 = QФ/Iyx = 6,762/0,86 = 7,86 кг/м q2 = q1/(Sч* Iyx) = 7,86/(9,61*0,86) = 0,95 кг/м3 2. Довжина шпурів на 1 п.м. вироблення: L = /Iух = 21,67/0,86 = 25,19 м/п.м. 3. Витрата ОД на 1 цикл: = NФ = 29 шт. на 1 п.м. nОД = nОД/ Iух = 29/0,86 = 34 шт. 4. Вихід породи за цикл: V = SЧ*IУХ = 9,61*0,86 = 8,26 м3 Таблиця 5 - Розташування шпурів у вибої вироблення № шпуру за один прийом L-