Вибір способу збирання породи й розрахунок продуктивності збирального встаткування — страница 3

  • Просмотров 1849
  • Скачиваний 33
  • Размер файла 48
    Кб

Габарити, мм: Довжина Ширина Висота 6800 1450 1500 Маса, т 6,3 4. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БУРО ВИБУХОВОГО КОМПЛЕКСУ Й РОЗРАХУНОК ПАСПОРТА БВР 1. Спосіб висадження, тип ВВ і засобу висадження Шахта не небезпечна по газі й пилу. Спосіб висадження електричний із застосуванням електродетонатора від силової лінії на поверхні (напругою 380 У) за допомогою приладів ПИВ-100М, КВП-1/100 з діючих вироблень на свіжому струмені повітря. Для більше повної

детонації ВВ і зменшення виділення отрутних продуктів вибуху використовується забойка простору між зарядом ВВ і устям шпуру інертним матеріалом. Конструкція заряду ВВ у шпурі - суцільний стовпчик з розташуванням патрона бойовика першим від устя шпуру (пряме ініціювання). ВВ при відбої породи напівчутлива й водостійка – Амоніт 6ЖВ у патронах діаметром 32 мм довжиною LП = 250 мм, масою nп = 250гр. у поліетиленовому впакуванні.

Характеристика ВВ: 1. Щільність, г/см3 – 1,2 2. Працездатність, див3 – 360-380 3. Бризантність, мм - 14 - 16 4. Швидкість детонації, км/з - 3,6-4,8 2. Питома витрата ВВ, визначається по формулі М. М. Протодъякова: де, е – коефіцієнт працездатності ВВ рВВ – працездатність ВВ е = 525/ рВВ е = 525/380 = 1,38 3. Середня довжина шпурів визначається виходячи з місячної швидкості проведення вироблення: LШ = VМЕС/(25*tM*nCM*nC*η), м де, tM = 2 час проведення вироблення на місяць,

мес. nCM = 3 – число змін у добу на проведення вироблення, зміна nC = 1 – число циклів у зміну ? = 0,9 - коефіцієнт використання шпуру (КИШ) VМЕС = 65 місячна швидкість проходки, м/мес. LШ = 65/(25*2*3*1*0,9) = 0,48 м 4. Довжина ходки за цикл Lух = LШ* η, м Lух = 0,48* 0,9 = 0,43 м 5. Число шпурів на цикл: де, = 14 – міцність порід за умовою = 9,61 – площа перетину вироблення в черне, м2 Остаточна кількість шпурів уточнюється в графічній частині проекту 29 шт. 6. Кількість

компенсаційних шпурів (у врубі) N0 = (η* LШ.К./А)3/VK. , шт. де, А = 9,35 - масштабний коефіцієнт VK – об'єм компенсаційного шпуру, див3 LШ.К. – довжина компенсаційного шпуру, див ? = 0,9 - КИШ LШ.К. = 0,2 + LШ = 0,2 + 0,48 = 0,68 м = 68 див VK = 0,785*d*2* LШ.К., див де, d = 0,76 - діаметр компенсаційного шпуру, див VK = 0,785*7,6*2*68 = 811,376 див3 N0 = (0,9* 68./9,35)3/811,376 = 0,34 = 1 шт. При міцності порід до f≤14 кількість врубових шпурів NВР = 6 шт. Конструюємо прямий вруб з 7 шпурів (один із яких

компенсаційний) 7. Лінія найменшого опору (відстань між що оконтурюють і відбійними шпурами): де, Р - місткість ВВ в одному метрі шпуру, кг/м m = 1 - коефіцієнт зближення зарядів q = 1,7 питома витрата ВВ, кг/м3 Р = π*d2*Δ/4 де, Δ - щільність зарядження, для амоніта 6ЖВ = 900 кг/м3 Р = 3,14*0,0422*900/4 = 1,24 8. З огляду на форму вироблення й різні умови роботи зарядів приймаємо наступне розташування шпурів: відстань між шпурами в ґрунту 640 мм; з боків вироблення