Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

  • Просмотров 5170
  • Скачиваний 435
  • Размер файла 175
    Кб

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра _________________________________ МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ зі спеціальності “Банківський менеджмент” Адамович Т.С. ТЕМА: Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні. Науковий керівник Опарін В.М.___________________ ______________________________ Рецензент_____________________________________________ ______________________________________ Робота допущена до захисту “___”____________2000 р., протокол №_______

Завідувач кафедри доктор економіки, професор Мороз А.М. ______________________________________ Київ-2000 ПЛАН Вступ._____________________________________________________3 1.   Методологічні основи вексельної форми фінансових взаєморозрахунків. 1.1        Сутність і види векселів._______________________________5 1.2        Вексельне право та його основні системи._______________13 1.3        Учасники вексельної схеми взаєморозрахунків, організація

та технологія.__________________________________________24 2.   Дослідження досвіду використання вексельної форми в Україні. 2.1        Обіг векселя для покриття взаємної заборгованості суб’єктів підприємницької діяльності.___________________________43 2.2        Практика вексельного обігу в різних галузях народного господарства.________________________________________53 2.3        Сутність та класифікація активних операцій

банків з векселями.__________________________________________60 2.4        Правове регулювання вексельного обігу в Україні.________69 3.   Удосконалення окремих елементів вексельного обігу. 3.1        Недоліки вексельного обігу в Україні та шляхи його можливого покращення._______________________________79 3.2        Бухгалтерський облік векселів і оподаткування операцій з векселями.__________________________________________86

3.3        Практичні рекомендації щодо заповнення векселів._______91 Висновки.________________________________________________102 Список літератури.________________________________________108 Додатки._________________________________________________113 ВСТУП Жоден з інструментів сучасного фінансового ринку, крім, природно, самих грошей, у всіх численних проявах їх економічних функцій, не може зрівнятися за своєю історією і значенням з векселем. Власне, розвиток вексельного обігу