Вексель и вексельные операции

  • Просмотров 4327
  • Скачиваний 234
  • Размер файла 227
    Кб

ПЛАН: Вступ. – стр.2 1.   Історія виникнення векселя, його розвиток. – стр.4 2.   Правове положення векселя в національному законодавстві України, його особливості. – стр.10 2.1.      Економічна природа векселя, основні терміни і поняття. – стр.17 2.2.      Акцепт, індосамент і цесія векселів. – стр.23 2.3.      Акцепт і аваль векселів, вирішення спірних питань. – стр.32 3.   Розрахунки – стр.40

3.1.      Розрахунки із застосуванням платіжних доручень – стр.42 3.2.      Розрахунки чеками – стр.43 3.3.      Розрахунки акредитивами – стр.47 3.4.      Розрахунки векселями – стр.50 3.5.      Вексельні операції та їх характеристика – стр.52 4.   Висновок – стр.59 5.   Додаток – стр. 62 5.1.      Зноски до диплому – стр.62 5.2.      Використана література –

стр.63 Вступ. Своєчасна і повна оплата поставленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, інших боргових забов'язаньє однією з головних передпосилок і ознак ефективного функціонування економіки в цілому і кожного суб'єкта окремо. Тому у всіх країнах багато уваги надається організації грошових розрахунків, створюються особливі розрахунково-платіжні системи, в центрі яких знаходяться банки як спеціалізовані

грошово-кредитні установи. В залежності від форми використання грошових коштів всі розрахунки поділяються на дві сфери: готівкових розрахунків – яка обслуговується законними грошовими знаками держави; безготівкових розрахунків – яка обслуговується платіжними засобами в депозитній формі у формі комерційних боргових забов'язань (вексель, чек, банковський сертифікат). Жодний з інструментів сучасного фінансового ризику,

крім, звичайно, самих грошей у всіх численних проявах їхніх економічних функцій, не може зрівнятися по своїй історії і значенню з векселем. Саме розвиток вексельного обертання призвів до безготівкових грошових розрахунків: витисненню з грошового обігу металів - золота і срібла, заміна еквівалентів мінового обороту паперовими символами. Безумовність векселя як боргового зобов'язання, строгість і швидкість стягнення по ньому,