Управління прибутком підприємства

  • Просмотров 378
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 103
    Кб

Управління прибутком підприємства. ПЛАН Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи організації управління прибутком на підприємстві 4 1.1 Економічна сутність прибутку та його взаємозв’язок із рентабельністю 4 1.2 Фінансове планування як елемент системи управління прибутком на підприємстві 7 2. Управління прибутком та рентабельністю на ЗАТ „Тканини” 12 2.1 Загальна інформація про підприємство 12 2.2 Процес планування прибутку від

операційної діяльності підприємства 14 2.3 Планування рентабельності ЗАТ „Тканини” як складова процесу управління прибутком підприємства 25 2.4 Аналіз розподілу прибутку на підприємстві 29 Розділ 3. Рекомендації щодо створення комплексної методики управління прибутком на підприємстві 32 Висновок 34 Список використаної літератури 35 Додатки 37 Вступ В умовах ринкових відносин підприємство повинне прагнути якщо не до одержання

максимального прибутку, то принаймні до того обсягу прибутку, що дозволяв би йому не тільки міцно утримувати свої позиції на ринку збуту своїх товарів і надання послуг, але і забезпечувати динамічний розвиток його виробництва в умовах конкуренції. В остаточному підсумку це припускає знання джерел формування прибутку і методів по кращому їхньому використанню, а отже потребує від керівництва підприємствам мати довгострокову

стратегію щодо управління прибутком підприємства. Таким чином, основна мета даної роботи полягає у дослідженні особливостей процесу управління прибутком на одному із діючих вітчизняних підприємств. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: розглянути теоретичні аспекти організації процесу управління прибутком на підприємстві; дослідити систему управління прибутком на одному із

діючих вітчизняних підприємств; навести пропозиції щодо розробки комплексної методики управління прибутком підприємства. Предметом курсової роботи є економічні відносини, які виникають в процесі розподілу прибутку підприємства. В якості об’єкта курсової роботи виступає система управління прибутком на ЗАТ „Тканини”. Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується