Управління формуванням капіталу виноробних підприємств — страница 8

  • Просмотров 390
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 64
    Кб

складним фінансово-економічним станом більшості підприємств та високим коефіцієнтом зносу основних виробничих фондів, особливо їх активної частини. Більша частина виноробних підприємств України створена, в основному, в 60-70-ті роки. Їх обладнання фізично та морально застаріло, що потребує значних інвестицій у капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію основних фондів. В умовах обмеженості фінансових ресурсів вкладення

капіталу повинно бути максимально вигідними і ефективними. Встановлено, що протягом 2004-2006 рр. між структурою капіталу і розміром підприємства має місце певна залежність (табл.1). Найвища питома вага позикового капіталу, порівняно з іншими підприємствами, спостерігалося у ВАТ „Зелений Гай”, яке становило на 01.01. 2007 р.51,3% та у ТОВ „Сандора” – 57%. У ВАТ „Радсад”, яке тривалий час не залучало значних сум позикових засобів, протягом

досліджуваного періоду також спостерігалась чітка тенденція зростання частки позикового капіталу в його загальному розмірі та зниження питомої ваги власного капіталу до 85,6%. За період 2004-2006 рр. в середньому по виноробних підприємствах області мало місце зменшення питомої ваги власного капіталу в загальній сумі капіталу (з 53,2% на 01.01. 2004 р. до 43,6% на 01.01. 2007 р), яке відбулося, в основному, за рахунок зниження частки власного

капіталу в таких виноробних підприємствах як ВАТ „Зелений Гай” та ТОВ „Сандора”. Завдяки проведеним дослідженням, можна зробити наступний висновок: чим меншим є розмір виноробного підприємства, тим більшу частку власного капіталу воно має у сукупному капіталі і, навпаки, при збільшенні розміру підприємства галузі зростає питома вага позикового капіталу (див. табл.1). Таблиця 1 Питома вага власного та позикового капіталу в

загальній сумі капіталу виноробних підприємств Миколаївської області (%) Назва підприємс-тва Середній розмір капіталу за 2002-2006рр., тис. грн. На 01.01. 2004р. На 01.01. 2005р. На 01.01. 2006р. На 01.01. 2007р. влас-ний капітал позико-вий капітал влас-ний капітал позико-вий капітал влас-ний капітал позико-вий капітал влас- ний капітал позико-вий капітал ВАТ „Радсад” 34188 95,7 4,3 95,6 4,4 95,6 4,4 85,6 14,4 ВАТ „Коблево” 53338 70,8 29,2 60,0 40,0 55,8 44,2 53,0 47,0 ВАТ„Зелений Гай” 75665 66,3

33,7 35,7 64,3 44,3 55,7 48,7 51,3 ТОВ „Сандора” 211008 48,8 51,2 44,0 56,0 43,4 56,6 43,0 57,0 В середньому Х 53,2 46,8 47,5 52,5 46,6 53,4 43,6 56,4 Так, найбільшу питому вагу статутного капіталу в сумі власного капіталу мало ВАТ „Радсад” (з середнім розміром капіталу за 2002-2006 рр. - 34,2 млн. грн) – 85,6% на 01.01. 2007 р., а найменшу питому вагу – 43% - ТОВ „Сандора” (з середнім розміром капіталу за 2002-2006 рр.211 млн. грн). Отримані результати дозволяють встановити наступну залежність: чим менший