Управління державним боргом

  • Просмотров 524
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 48
    Кб

КУРСОВА РОБОТА на тему: “Управління державним боргом” План ВСТУП 1. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ЙОГО ВИДИ. 2. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ. 3. БОРГОВІ ПАРАДОКСИ І ОРІЄНТИРИ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ 4. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 5. МЕХАНІЗМИ СКОРОЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В УМОВАХ БОРГОВОЇ КРИЗИ ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Вступ Всі гроші, зібрані з допомогою податків, поступають державі на

спеціальні банківські рахунки, які вона має в Центральному банку країни. Ці гроші є підвалинами для державного бюджету. Державний бюджет – це узаконений зведений план зборів доходів держави і використання одержаних грошових засобів на покриття всіх видів її витрат. Державні бюджети затверджують вищі законодавчі органи країн, а уряди лише відповідають за використання бюджету. Фіскальна політика признає використання

незбалансованих бюджетів для цілей стабілізації економіки. А це може призвести до зростання державного боргу. Складають бюджет і його виконують спеціалісти по фінансах. Фінанси – загальна назва системи методів, які використовуються для управління доходами і витратами органів державної влади і господарських організацій. Бюджет, як державний економічний механізм, ускладнюється тоді, коли державі гостро не вистачає грошей на

розв’язання важливих завдань, тобто, коли державний бюджет складений з дефіцитом. Борг є важливим елементом кругообігу “доходи-витрати”. Коли в економіці зростають доходи, зростають, зростають і заощадження, які повинні бути використані домашніми господарствами, фірмами та урядом. Створення боргу – це механізм, за допомогою якого заощадження передаються економічним агентам, що здійснюють витрати. Якщо домогосподарства не

схильні до запозичень, то приватна заборгованість зростає недостатньо швидко, або поглинути зростаючий обсяг заощаджень. Отже, щоб економіка не відійшла від стану повної зайнятості ресурсів, ці заощадження мають бути використані державою шляхом приросту державного боргу. Державний борг – це загальний розмір, накопиченої заборгованості уряду власником державних цінних паперів, який дорівнює сумі минулих бюджетних