Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

  • Просмотров 839
  • Скачиваний 9
  • Размер файла 55
    Кб

Дніпропетровський національний університет Кушнерюк Юлія Романівна УДК 821. 161. 2: 82 – 31 Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю 10.01.01 – українська література Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Дніпропетровськ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі української літератури Запорізького національного

університету, Міністерство освіти і науки України (м. Запоріжжя). Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Хом’як Тамара Володимирівна, Запорізький національний університет завідувач кафедри української літератури. Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Турган Ольга Дмитрівна, Запорізький державний медичний університет, завідувач кафедри культурології та українознавства; кандидат філологічних

наук, доцент Філоненко Софія Олегівна, Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету, доцент кафедри української та зарубіжної літератури. Захист відбудеться „28” лютого 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.051.12 у Дніпропетровському національному університеті (49027, м.Дніпропетровськ, пл. Тараса Шевченка, 1, Палац культури студентів ДНУ). З дисертацією можна ознайомитись у

науковій бібліотеці ім. Олеся Гончара Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, Дніпропетровськ, вул.Козакова, 8. Автореферат розіслано „25” січня 2008 р. Учений секретар спеціалізованої вченої ради О.О. Глушко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження. Літературний період 80-90 рр. ХХ століття відзначається активними трансформаційними процесами, які проектуються на загальний стан

культури й суспільства. Рецепція новітніх теорій гендерного аналізу, наративу, психоаналізу розширює методологічні горизонти українського літературознавства. Сучасна ситуація відзначається актуалізацією „жіночого” дискурсу в українській літературі пострадянського простору, представленого творчістю Г.Гордасевич, Л.Демської, О.Забужко, С.Йовенко, М.Кривенко, М.Ломонос, С.Майданської, М.Матіос, Г.Пагутяк та ін.. Кількість