У. Караткевіч: паэт – мастак – пясняр — страница 9

  • Просмотров 1557
  • Скачиваний 12
  • Размер файла 32
    Кб

Магутныя гукі Ап’яняюць нас, як віно. Браты! Сплятайце рукі! Шчасце для ўсіх адно. “Сплятайце рукі” [ 4, 351] У адным інтэрв’ю У.Караткевіч сказаў: “Кожнаму дадзен свой дыяпазон. А вось ці зможа пісьменнік зрабіць што – небудзь значнае ва ўсіх напрамках сваёй творчасці – гэта залежыць ад таленту і ад лёсу”. Талент і лёс прадвызначылі ўсім творам У.Караткевіча доўгае жыццё. Літаратура Андранюк С. Пісьменнікі.Кнігі: літ.-крытыч.

артыкулы. Мн.:Маст.літ.,1997.-319с. Бельскі А.І. Класікі і сучаснікі . Мн:Аверсэв, 2005.-352с. Ішчанка Г.М. Уладзімір Караткевіч.Мн.: Аверсэв, 2005.-207с. У.Караткевіч. Збор твораў: у 8 т. Т.1. Мн.: Маст.літ., 1987.-431с. Навумовіч У.А. Беларуская літаратура. Мн.:Выш.Шк., 2007.-478с. Русецкі А. Уладзімір Караткевіч Праз гісторыю ў сучаснасць. Мн.: Маст.літ., 2000.-300с.