Творчість Володимира Сосюри у контексті літератури Донбасу

  • Просмотров 4766
  • Скачиваний 12
  • Размер файла 126
    Кб

ВАРШАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ КАФЕДРА УКРАЇНІСТИКИ МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФІЛОЛОГІЯ ТВОРЧІСТЬ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ У КОНТЕКСТІ ЛІТЕРАТУРИ ДОНБАСУ ВАРШАВА, ТРАВЕНЬ 2005 Зміст Вступ Розділ 1. Характеристика минулого та сучасного Донеччини з історичної, етносоціологічної, мовної та геополітичної точки зору Історична довідка про регіон

Етросоціологічний феномен Донбасу Українська мова на Донбасі – актуальний стан та сподівання Донеччина як частина суцільної української геопопітики Розділ 2. Літературний процес Донеччини 2.1 Нарис історії літературного процесу в регіоні 2.2 Донеччина в давній літературі 2.3 Літературне життя Донбасу в ХІХ – поч. ХХ ст. Розділ 3. Володимир Сосюра 3.1 “А все ж я донецький поет...” – Донбас у творчості В. Сосюри Особливості характеру

Володимира Сосюри та їхнє виявлення в його поетичній творчості В. Сосюра – захисник рідної землі та мови Висновки Бібліографія Вступ Гадаю, що наведене нижче висвітлення теми Донбасу з точки зору історії, сьогодення та його літературного процесу дасть змогу детально та багатобічно ознайомитися з регіоном, з якого походив В. Сосюра та який зайняв особливе місце у його творчості. Гадаю також, що такий багатобічний огляд

регіональних питань дозволить розширити спектр цієї роботи та відповісти не лише на одне запитання (чим є Донбас у творчості В. Сосюри), а й на друге, тобто як народився та у чому полягає феномен Донбасу. Це друге питання дуже важливе не тільки з огляду на зростаюче останнім часом зацікавлення до цього регіону, але і тому, що відповідь на нього допоможе у розумінні творчості В. Сосюри, якої від регіональних паралелей не відірвати.

Донбас – не звичайний регіон. Донбас – це феномен, тому і творчість В. Сосюри слід досліджувати крізь призму цього ж феномену. Доки дослідження творчості та життя В. Сосюри не завершено1, досі всі намагання поглибити знання про поета будуть актуальними. ХХ-те століття виявилося особливо важливим для Донеччини з огляду на розвиток літературного процесу зокрема та величезні зміни в регіоні взагалі. ХХ-те століття це також дві