Творчисть Мелетія Смотрицького. Його основні засади

  • Просмотров 248
  • Скачиваний 8
  • Размер файла 34
    Кб

Реферат «Творчість Мелетія Смотрицького. Його основні засади» Виконала: учениця 9-б класу, СШ № 38 Полагейкіна Віктрія м. Дніпродзержинськ 2004 План. Вступ. Життєвий шлях М. Смотрицького. 1. Граматика М. Смотрицького – перлина давнього мовознавства 2. Творчість М.Смотрицького в контексті боротьби європейської ренесансної літератури за гуманізм 3. Поетична спадщина М. Смотрицького Використана література Вступ. Життєвий шлях М.

Смотрицького Життєвий шлях М. Смотрицького – одного з найосвіченіших українських філологів кінця XVI – початку XVII ст.– складний і суперечливий. М. Смотрицький жив у час бурхливої антифеодальної й національно-визвольної боротьби українського й білоруського народів. Одним із виявів цієї боротьби був рух проти наступу католицизму, за збереження православної віри, на захист церковнослов'янської мови, яка була літературною мовою

передусім у галузі конфесіонального письменства. Національно-релігійна боротьба набрала особливої гостроти після того, як частина вищого духівництва з митрополитом Рагозою 1596 р. в Берестю (Бресті) проголосила унію з римо-католицькою церквою. До унії не пристала основна маса селянства, міщанства, нижчого духівництва, навіть частина української шляхти. Виходячи із своїх класових інтересів, у католицизм перейшла більшість

феодалів, тому православ'я з початку XVII ст. стало вірою пригноблених мас. Тодішнє становище православної церкви суттєво відрізняє її від офіційного православ'я, яке теж було релігією панівних класів. В національно-релігійній боротьбі знайшли вияв суспільні суперечності часу. Із цією боротьбою тісно пов'язане життя і творчість М. Смотрицького. Життєвий шлях і спадщина М. Смотрицького досить добре вивчені. Багато біографічного

матеріалу дають його численні полемічні твори, листи, а також документи XVII ст. Майже всі біографи вважають, що Мелетій народився в спадковому маєтку батька містечку Смотрич (тепер селище міського типу Дунаєвецького району, Хмельницької області) на Поділлі. Батько його – Герасим Данилович Смотрицький – тривалий час був писарем у Кам'янці (Подільському), про що писав Мелетій у книзі «Obrona Verificatiey». Не виключено, що саме в Кам'янці