Transports - на турецком языке — страница 5

  • Просмотров 4849
  • Скачиваний 105
  • Размер файла 24
    Кб

līnijas. Energoapgādes varianti salīdzināšana: Gāzu transportēšanai un cauruļvadiem, salīdzinājas ar elektroenerģijas pasniegšanai ir neliela priekšrocība. Izdevīgāk ir pārsūknēt naftu, nekā pasniegt elektrību. Izdevīgāk ir sniegt elektrību, nekā pārvadāt ogļe. Augstkalorijas ogļu pārvadīšana ir izdevīgāka, nekā elektrības pasniegšana. Acuredzams, ka elektrības ražošana var būt izdevīga, salīdzinājos ar energoresursu pārvadāšanai, jo lielāka daļa resursiem patērējas elektroenerģijas ražošanai sagādes punktos