Теорії суспільного вибору та неокласичний напрям в економіці — страница 9

  • Просмотров 403
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 63
    Кб

індивідуалізм Люди діють у політичній сфері, дбаючи про свої особисті інтереси, i де немає непереборної грані мiж бізнесом та політикою. Ця теорія розвінчує міф про державу, у якої немає ніяких інакших цілей, окрім турбота про суспiльнi інтереси. Концепція «економічної» людини Людина у ринковій економіці ототожнює свої переваги з товаром. Вона намагається прийняти такi рішення, якi максимізують значення функції корисності. Її

поведінка раціональна, а це за даною теорією означає, що всі вiд виборців до президента керуються у своїй дiяльностi насамперед економічним принципом: порівнюють граничні вигоди та граничні витрати (насамперед вигоди i витрати, пов’язані iз прийняттям рішень) Аналіз політики як процесу обміну Трактування політики як процесу обміну дає змогу неоiнституцiоналiстам виявляти основну різницю мiж економічним та політичним ринками.

Вона вбачала її в виявленні iнтересiв людей Основну вiдмiнність мiж економічними та політичними ринками вiн вбачав в умовах виявлення інтересів людей. Цю ідею і було покладено в основу робiт Дж. Б’юкенена. Трактуючи полiтику як процес обмiну, дж. Б’юкенен писав: “Полiтика — складна система обміну мiж iндивiдумами, у якiй останні намагаються колективно досягнути своїх власних цiлей, оскiльки не можуть реалiзувата їх шляхом звичайного

ринкового обмiну. Тут немає інших iнтересiв, крiм iндивiдуальних. На ринку люди мiняють яблука на апельсини, а в полiтицi — погоджуються платити податки в обмiн на блага, необхiднi всім i кожному — вiд місцевої пожежної охорони до суду”. Відносини громадян з державою розглядалися згідно з принципом “послуга за послугу”. Саме ці ідеї, набувши подальшого розвитку в роботі Дж. Б’юкенена “Межі свободи...” (1975), i лягли в основу теорії

суспільного вибору. Завдяки численним працям Дж. Б’юкенена та таких провідних спецiалiстiв у галузі теорії суспільного вибору, як Дж. Бреннан, Д. Мюллер, У. Нiсканен, М. Олсон, Г. Таллок, Р. Толлiсон та iн., за період з початку I960-х років i до сьогодення було досягнуто значного прогресу в розробці як базових ідей теорії суспільного вибору, так і “дочiрних” теорій, які опираються на цi iдеї. Прихильники теорії суспільного вибору

розглядають політичний ринок за аналогiєю з товарним. Держава – це арена конкуренції людей: за вплив на прийняття рiшень; за доступ до розподілу ресурсів; за місця на iєрархiчнiй драбині. Але держава — це особливий ринок. Його учасники мають надзвичайні права власності: виборці можуть обирати представників до вищих органів держави; депутати — ухвалювати закони; чиновники стежити за їх виконанням. Виборці та політики