Теорії суспільного вибору та неокласичний напрям в економіці

  • Просмотров 634
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 63
    Кб

Міністерство освіти та науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра економічної теорії Реферат з «Історії економічних учень» на тему «Неокласичний напрям в економічній нобеології. Теорія суспільного вибору Дж. Б’юкенена» Рівне – 2008 Зміст Вступ 1. Неокласичний напрям в економічній нобеології 2. Теорія суспільного вибору. Дж. Б’юкенена 2.1 Ідейно-теоретичні витоки теорії

суспільного вибору 2.2 Проблеми суспільного вибору за представницької демократії 2.3 Економіка бюрократії як важливий напрямок теорії суспільного вибору Висновки Список використаної літератури Вступ В умовах прилучення України до надбання сучасного цивілізованого процесу, розбудови соціально-орієнтованої ринкової моделі вітчизняної економіки, орієнтації на духовно-інформаційний вектор глобальної еволюції людства

суттєво зростає роль фундаментальної економічної освіти. Історія економічних учень – безцінне джерело знань та досвіду, нагромаджених людством на шляху соціального прогресу. Історія економічних учень вивчає історичні процеси виникнення, розвитку та зміни системи економічних поглядів. Зокрема в даному рефераті викладений розвиток неокласичного напряму в економічній нобеології, а також теорія суспільного вибору Дж.

Б’юкенена. Неокласичний напрям – це один з провідних напрямів економічної теорії ХХ ст. та сучасності. Сформувався 90-х рр. ХІХ ст. на основі синтезу класичної ринкової ліберальної доктрини, маржиналізму та мікроекономічної теорії. З 30-х рр. ХХ ст. доповнився теорією економічного неолібералізму, неокласичними макроекономічними дослідженнями, ідеями виваженого державного регулювання ринків. Теорія суспільного вибору

сформувалася у 60-ті рр., її засновником був американський економіст, лауреат Нобелівської премії Джеймс Б’юкенен (народився 1919 р.). Оновні праці – «Фірма злагоди», «Теорія суспільного вибору», «Свобода, ринок і держава». В основі суспільного вибору покладено припущення , що принцип раціональної поведінки людини можна застосувати для дослідження будь-якої сфери діяльності, пов’язаної з необхідністю вибору, у тім числі для