Світовий досвід розвитку малого підприємництва

  • Просмотров 1053
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 137
    Кб

Міністерство освіти України Рівненський державний технічний університет Кафедра економічної теорії КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Політична економія» на тему «світовий досвід розвитку малого підприємництва» студентки 1 курсу 2 групи факультету економіки Сарич Ірини Віталіївни Науковий керівник- Кандидат економічних наук, доцент Заглинський А.О. Рівне План Вступ Розділ1 Суть, роль та функції малих підприємництв у різних

моделях змішаної економіки Розділ 2 Особливості встановлення сектору малого підприємництва у Азії 2.1 Йорданія 2.2 Південна Корея Розділ 3 Економічний розвиток країн Америки 3.1 Мексика 3.2 США Розділ 4 Малі приватні підприємства в економіці держав Східної та Західної Європи 4.1 Російська Федерація 4.2 Англія Розділ 5 Становлення і розвиток малого підприємництва в перехідній економіці України. Висновки Література Розділ 1 Суть, роль

та функції малих підприємництв у різних моделях змішаної економіки Одним із ключових елементів ринкових перетворень виступає мале підприємництво. У розвинутих країнах малий бізнес є невід'ємною частиною ринкового господарства. Він, як джерело прогресивних економічних змін, набув особливої актуальності у 90-х роках: малі підприємства (МП) сприяють розвиткові конкуренції, створюють нові робочі місця, інтенсивно займаються

науковими розробками, тощо. Крім того, малий бізнес є запорукою демократизації економіки та суспільного життя, чинником підтримання соціальної справедливості в суспільстві. Зарубіжний досвід підтверджує ефективність існування сектору малих підприємств в сучасній економіці. Будь-яка "здорова" економічна система не може обійтися без балансу великого та малого бізнесу. Малі підприємства відіграють провідну роль у зміні

структури форм власності, оскільки фактично представляють приватні інтереси. В умовах масового закриття державних підприємств та стрімкого зростання безробіття розвиток малого підприємництва може створити багато можливостей для працевлаштування широких верств населення. У більшості країн малими вважають підприємства, які відповідають певним ознакам, а саме якісним: підприємство є незалежним, ним керують власники або