Сутність сонетів Вільяма Шекспіра

  • Просмотров 1087
  • Скачиваний 19
  • Размер файла 57
    Кб

КУРСОВА РОБОТА Сутність сонетів Вільяма Шекспіра Зміст Вступ............................................................................................3-6 1. Поезія відродження і сонетна творчість шекспіра.....................7-15 2. Про сонет, його композиційні та змістові особливості у творчості шекспіра.......................................................................................16-28 3. Діалектичний характер сонетної форми 3.1. класичний сонет.................................................................29-31 3.2. шекспірівський сонет

.......................................................31-32 4. Образно-тематичний аналіз циклу “сонети”............................33-34 Висновки..................................................................................35-36 Список використаної літератури ..............................................37 ВСТУП Людська цивілізація винайшла не тільки письмо, але й ряд жанрів мистецтва, зокрема, букет поетичних форм, серед яких найчільніше місце займає сонет. Сонет називають царем поезії, оскільки він, на думку дослідників,

має унікальну природу тексту, поєднує гармонійно форму і зміст, чітко передає думки про світ і людину, має філософський дух в осмисленні предметів, явищ навколишньої дійсності. Сонет появився в Італії в ХІІІ ст. Тут викристалізувалися його основні ознаки, вперше описані Антоніо да Темпо (1332). Зяпочаткував цю форму віршування Джакомо да Лентіні. Розвинули її Данте Алігієрі, Ф. Петрарка, П’єр де Ронсар (ХVІ ст.) та Вільям Шекспір

(ХVІІ ст.) - видатний англійський поет, драматург, сонети якого ми поклали за мету дослідити. Сонет - старовинна канонічна форма вірша (італ. sonetto - звучати, від suono - звук), будується з чотирнадцятьох рядків п’ятистопного ямба, хоча буває шестистопний і чотиристопний ямб. Композиційно сонет поділяється на дві частини, в першу входить вісім рядків ( зав’язка), в другу - шість рядків (розв’язка). Перша частина має два чотиривірші, друга -

два тривірші. Науковці дослідили, що сонет нагадує невеличку поему, в якій проявляється ритм індивідуально завершеного твору, де відповідно до композиції зміст розгортається за схемою. Перший чотиривірш ставить тему, другий чотиривірш її поглиблює, далі перший тривірш робить злам, включаючи тему, що протилежна попередній, останній тривірш художньо розв’язує це утворене протиріччя. Це класичний варіант сонета, який