Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ) — страница 12

  • Просмотров 2953
  • Скачиваний 238
  • Размер файла 31
    Кб

зауважив Г.А.Джаншиєв, «ця форма нічим майже не відрізняється від звичайного коронного суду»[11] , а В.І.Ленін писав, що станові представники «представляють із себе безоких статистів, грають жалюгідну роль понятих, що крадуть те, що завгодно буде ухвалити чиновникам судового відомства»[12] . Велике значення для незалежності суду і зміцнення принципу законності в карному і цивільному процесах дореволюційної Росії мало створення

адвокатури і реорганізація прокуратури. Адвокатура, створена судовою реформою, відразу заявила про себе рішуче і сміло. В адвокатуру потягнулися видні юристи-професори, прокурори, обер-прокурори Сенату і кращи юристи, що працювали при комерційних судах. Сюди і ввійшов друг М.Е.Салтикова-Щедріна відомий діяч руху селянського розкріпачення А.М.Унковский. На сторінках газет і часописів усе частіше стали зустрічатися імена

адвокатів: Ф.Н.Плевако, В.Д.Спаговича, К.К.Арсеньєва, Н.П.Карабчевського, А.М.Унковського, А.І.Урусова, С.А.Андрєєвського, П.А.Алєксандрова, В.М.Пржевальського, А.Я.Пассовєра й інших[13] . Адвокатура по судових статутах була двох категорій. Адвокатами вищої категорії були присяжні повірники, що об'єднувалися в корпорації по округах по округах судових палат. Присяжні повірники обирали Рад, що відав прийомом нових членів і наглядом за

діяльністю окремих адвокатів. Другу, нижчу категорію адвокатури складали приватні повірники. Вони займалися незначними справами і могли виступати в тих судах, при яких состояли. Велике значення для затвердження нових демократичних принципів судочинства мала і реорганізація прокуратури. Після судової реформи прокуратура звільнилася від функції загального нагляду, її діяльність обмежувалася тільки судовою сферою. Якщо до

судової реформи прокурор повинен був виступати в суді «як стягувач покарання і водночас захисник безвинності», то тепер головним його завданням ставав нагляд за дізнанням і слідством і підтримка державного обвинувачення в суді. Нова прокуратура створювалася при судах. Відповідно до судових статутів засновувалися посади прокурора судової палати і його товаришів. Організація прокуратури будувалася на принципах суворої

ієрархічності, єдиноначальності і взаємозамінності в процесі. Прокурорський нагляд здійснювався під вищим керівництвом міністра юстиції як генерал-прокурор. Обер-прокурори Сенату і прокурори судових палат безпосередньо підпорядковувалися генерал-прокурору, прокурори окружних судів діяли під керівництвом прокурорів судових палат. Число товаришів прокурора і розподіл їхніх обов'язків залежали від розмірів судового