Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

  • Просмотров 5095
  • Скачиваний 242
  • Размер файла 31
    Кб

АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави і права КУРСОВА РОБОТА на тему: «СУДОВА РЕФОРМА 1864 р. В УКРАЇНІ» Науковий керівник: Кудін С. В. Виконав: студент 11-ї групи юридичного факультету Зігель Сергій Юрійович Київ 2001.     ЗМІСТ 1.   Вступ ................................................................................................….. 3 2.   Дореформений суд в

Україні...……………………………………………4 3.     Передумови і підготовка судової реформи 1864 року. ......….....….. 7 1.   Передумови судової реформи 1864 р.; а) розкладання і криза фортечного ладу; б) революційна боротьба проти царського суду. 2.   Підготовка судової реформи 1864 р. 4.   Судова реформа 1864 року. ...............................................................11 5.   Судові статути (20 листопада 1864 року). ...................................…...18 6.  

Висновок. .............................................................................................20 7.   Список літератури. ..............................................................................22 1. ВВЕДЕННЯ Судова реформа XIX століття в Росії - реформа судової системи і судочинства. Викликана капіталістичними відношеннями, що развивавлись у країні, судова реформа відбила класові інтереси буржуазії, проводилася на основі судових статутів, прийнятих 20 листопада 1864 року «Заснування судових

установлень», статути карного і цивільного судочинства, стомившись про покарання, що накладаються світовими суддями. На околицях Російської імперії статути вводилися зі значними змінами; остаточно процес був завершений лише до 1896 року.[1] Судова реформа 1864 року звичайно трактується в літературі як найбуржуазніша з усіх реформ того часу. Дослідники вважають її самою послідовною. Дійсно, у принципах, на яких побудована реформа,

буржуазна ідеологія відбилася найбільше повно. В жодній іншій реформіі цього немає, - там охоронний момент, захист інтересів дворянства, царату виявляються зі всією повнотою. Звичайно, треба мати на увазі, що суд та правосуддя - це системи, із якими громадянин зіштовхується не повсякденно, він може прожити життя, жодного разу не побувавши в суді. У цьому значенні для підданних Російської імперії судова реформа була менш важлива,