Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

  • Просмотров 438
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 168
    Кб

Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 5 1.1. Економічна сутність та основні функції підприємницької діяльності. 5 1.2. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності, їх переваги та недоліки. 8 1.3. Договірні взаємовідносини в підприємницькій діяльності.. 17 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 23 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ЗА ВАРІАНТОМ 3 25 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 42 Додаток А 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45 ВСТУП Статтею 1 Закону України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 р. підприємництво визначено як безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними

та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством. Створення (заснування) суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи, а також володіння корпоративними правами не є підприємницькою діяльністю, крім випадків, передбачених законодавством. Підприємницька діяльність, як один із напрямків господарської діяльності, характеризується такими ознаками: -

ініціативністю, яка означає, що підприємець починає свою діяльність відповідно до потреб ринку на свій розсуд та без будь-яких застережень; - систематичністю підприємницької діяльності, що підкреслює її постійний характер; - власним ризиком підприємця - він ладен відчути на собі як позитивні, так і негативні наслідки підприємницької діяльності, зокрема випадкову загибель свого майна; - метою підприємницької діяльності, себто

одержанням прибутку;здійсненням підприємництва від свого імені та під свою майнову відповідальність. Підприємницька діяльність завжди має комерційний характер. Ці ознаки свідчать про те, що підприємцем може бути визнаний лише той суб'єкт права, котрий здійснює господарську діяльність, діючи від свого імені, тобто фізична та юридична особа. Діяльність, спрямована на одержання прибутку, але не господарська, не є