Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

  • Просмотров 1068
  • Скачиваний 5
  • Размер файла 126
    Кб

КУРСОВА РОБОТА "Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)" Вступ Вивчення періоду кінця ХІХ – початку ХХ ст. в історії Росії та України неможливе без аналізу розвитку вищих навчальних закладів і студентства як важливої суспільної ланки. Молодь завжди була самою активною частинною любого суспільства, і Російського – в тому числі. Тому дослідження процесу становлення

системи вищої освіти, її специфіки не втратили своєї актуальності і сьогодні. Метою дослідження курсової роботи є вивчення розвитку студентства та вищих навчальних закладів Росії та України к. ХІХ – п. ХХ ст. Мета реалізується шляхом виконання наступних дослідницьких завдань: проаналізувати існуючу літературу за темою курсової роботи та виявити наявні історичні джерела; виявити основні напрямки розвитку студентства та

вищих навчальних закладів Росії та України к. ХІХ – п. ХХ ст.; визначити вплив освітніх статутів на розвиток студентства та вищих навчальних закладів Росії та України к. ХІХ – п. ХХ ст. підрахувати кількісний та становий склад студентства. Предметом дослідження курсової роботи є аналіз розвитку студентства як суспільної ланки та вищих навчальних закладів Росії та України к. ХІХ – п. ХХ ст. Об’єктом дослідження є студентство та

вищі навчальні заклади Росії та України к. ХІХ – п. ХХ ст. Методологічну основу даної роботи складає сукупність базових принципів: аналізу і синтезу, порівняльного, проблемного, хронологічного методів. Для написання курсової роботи використано певне коло джерел. Джерельною базою роботи виступають офіційні документи, в яких ми знаходимо первинну інформацію про вищі навчальні заклади України к.ХІХ – ХХ ст. В документах «Из

истории Киевского политехнического института» [2.9] висвітлюється інформація про Київський політехнічний інститут, а саме про історію розвитку інституту, викладацький склад і студентство Київського політехнічного інституту. Щодо Київського університету, то інформацію про нього ми знаходимо в «Документах й матеріалах, 1834–1984». [1.2]. В цих документах присутні дані про історію розвитку університету, а також про чисельність,