Структура и функции семьи — страница 7

  • Просмотров 4270
  • Скачиваний 228
  • Размер файла 647
    Кб

себе, прислухатися до їх думки. Проблема морального внутрішньосімейного авторитету дуже важлива й актуальна, тому що її рішення виходить далеко за рамки сім’ї і школи. Дійсне виховання в сім’ї — велика праця: і фізичний, коли мати доглядає за малям, і розумовий, коли мова йде про його духовний розвиток. На жаль, ця вимога належною мірою не усвідомлюється суспільством (виховання недостатньо стимулюється матеріально, а моральна

і соціальна цінність праці матері-виховательки не прирівняна ні в суспільній думці, ні в трудовому законодавстві до професійної праці), та й самою сім’єю, що часто виховує (іноді і непогано) лише своїм «буттям». Відбудовна функція сім’ї складається в підтримці здоров'я, життєвого тонусу, організації дозвілля і відпочинку, сім’я стає оздоровчим середовищем, де будь-який член сім’ї вправі сподіватися на турботливе відношення

рідних і близьких. Для цього потрібно не тільки морально-психологічна підготовка, але і дотримання режиму праці і відпочинку, режиму харчування та інше. Організація дозвілля відіграє велику роль у відновленні. Дозвілля служить коштом відновлення фізичних і духовних сил людини. Часто дозвілля відбувається в кожного по-своєму. Хтось дивиться ТВ, слухає музику і т.д. це є пасивним відпочинком. Людина має потребу в активному

відпочинку - подорожі, прогулянки. Це приносить більше здоров'я для сім’ї в цілому і кожного її членів. Під структурою сім’ї розуміється сукупність відносин між її членами, включаючи крім відносин споріднення і систему духовних, моральних відносин, у тому числі відносин влади, авторитету, і т.д. Виділяють авторитарну структуру, де сім’ї поділяються на авторитарні і демократичні. Аналог ц-розподіл на патріархальні,

матріархальні і эгалитарные сім’ї. Эгалитарные сім’ї в даний момент займають лідируюче положення в розвитих країнах. Рольова взаємодія в сім’ї є сукупність норм і зразків поводження одних членів сім’ї стосовно інших. Традиційні ролі, коли жінка господарювала, виховувала дітей, а чоловік був хазяїном, власником майна і забезпечував економічну самостійність сім’ї, змінилися. На сьогоднішній день гнітюче число жінок беруть

участь у виробничій діяльності, економічному забезпеченні сім’ї, беруть рівну участь у суспільних рішеннях. З однієї сторони це сприяло розвитку жінки як особистості, равности чоловіків, але з інш-привело до зниження рівня народжуваності і збільшенню числа розводів. Основою сучасного шлюбу стають не економічні чи статусні, а емоційні сторони міжособистісних відносин.   ·         Взаємозв'язок функцій