Структура и функции семьи — страница 5

  • Просмотров 4268
  • Скачиваний 228
  • Размер файла 647
    Кб

але й економічними умовами і правовими положеннями. Саме останні фактори і з'явилися причиною того, що в 1997 р. смертність перевищила народжуваність в Україні. На поводженні молоді відображаються знання про всі сторони сімейного життя. Як показують соціологічні дослідження, рівень культури статевих взаємин між жінкою і чоловіком, як правило, дуже низький. Тим часом формування правильних установок молоді в інтимній сфері є

однієї з важливих складових їхні виховання (И.С. Кін). Сьогодні значна частина чи молоді зовсім не одержує інформацію про сім’ю, про цю складну сторону відносин, чи одержує її дуже недостатньо, що негативно позначається і на дієздатності сім’ї, і на стабільності шлюбів. На жаль, підготовка до шлюбу зводиться лише до теоретичних викладів деяких догм сімейного життя. Однак цей курс вимагає й емоційної, психологічної готовності,

культури міжособистісних відносин, що зобов'язана закладати сім’я. Така емоційна підготовленість — основа уміння любити, дбайливо, уважно, чуйно відноситися до ближнього, намагатися розуміти інших і правильно оцінювати своє поводження. Оптимізувати процес самовизначення молоді в сфері особистого життя одна сім’я, звичайно ж, не в змозі. Це задача, що покликана вирішувати вся система виховання, включаючи і мистецтво, і масову

інформацію, і суспільна думка, і громадські організації. Що стосується господарсько-споживчої функції сім’ї, то вона охоплює такі сторони сімейних відносин, як ведення домашнього господарства, єдиного бюджету. Серед різних аспектів цієї функції можна особливо виділити проблему «сімейної влади» і соціалізації дитини при його підготовці до майбутнього самостійного життя. Тенденція до встановлення рівноправності в сім’ї

позитивна по своїй суті. У той же час перекіс убік фемінізації сімейного керування в зв'язку зі зрослою економічною самостійністю жінки, її визначальною роллю у вихованні дітей веде до порушення психологічного комфорту. Сім’я як первинний осередок є виховною колискою людства. У сім’ї головним чином виховуються діти. У сім’ї дитина одержує перші трудові навички. У дитини розвивається уміння цінувати і поважати працю людей,

там вона здобуває досвід турботи про батьків, рідних і близьких, вчиться розумному споживанню різних матеріальних благ, накопичує досвід спілкування з грошима. Кращий приклад - це приклад батьків. У більшості випадків діти є відображенням батьків. Звичайно ж, виховна функція на цьому не вичерпується. Можна говорити і про самовиховання в сім’ї. Якщо говорити про дитину, то в сім’ї вона одержує перші трудові навички: займається