Структура и функции семьи — страница 4

  • Просмотров 4278
  • Скачиваний 228
  • Размер файла 647
    Кб

враховуються кревні родичі з боку батька і матері. Внутрішньосімейні відносини можуть бути, як і персональні (відносини між матір'ю і сином) так і групові (між батьками і дітьми чи між подружніми парами у великих сім’ях). Сутність сім’ї відображається в її функціях, у структурі й у рольовому поводженні її членів. 2. Функції сім’ї. Найважливішими функціями сім’ї є: репродуктивна, господарсько-споживча, виховна і відбудовна.

Репродуктивна функція містить у собі відтворення в дітях чисельності батьків, тобто бере участь у кількісному і якісному відтворенні населення. Можна сказати, що це найважливіша функція. Адже, міркуючи логічно, щоб через 24-30 років населення нашої країни було не менше, ніж зараз, необхідно, щоб дітей у сім’ї було не менше ніж батьків. Бажано навіть більше, тому що іноді двоє дітей по тим чи іншим причинам не завжди відтворюють

своїх батьків. У цілому 1000 чоловік населення, що складає з 2-х дітних сімей, через 25-30 років утрачають третина своєї чисельності і по статистиці для відтворення населення Росії треба, щоб приблизно 50 % сімей мали 3 дітей. В даний час, через перевагу міського способу життя, збільшення зайнятості жінок, найтяжкого економічного становища народжуваність падає. Звичайно, варто відзначити і зв'язок загальної кількості розводів і

абортів. Таким чином, може виявитися, що на двох пенсіонерів буде приходитися один працівник. З цього погляду держава зацікавлена в збільшенні багатодітних сімей, створенні їм визначених пільг. Але, дивлячись на це інакше, зокрема з позицій тенденції збільшення народження в багатодітних сім’ях дітей з патологіями, перенаселення через обмеженість ресурсів, збільшення непрацюючого населення й інших факторів, можна припустити,

що на даному етапі збільшення дітонародження і багатодітних сімей не є позитивна сторона. Зараз середня сім’я в Україні складається з 3,2 членів. Наявність єдиної дитини характерно для більшості міських сімей. І хоча в 80-х рр. кількість таких сімей зменшилося, навіть просте відтворення перебуває під загрозою. Доки цей процес не зупинений, зберігається цілком реальна можливість депопуляції населення в ряді регіонів країни. На

репродуктивну функцію сім’ї негативно впливають розлучення, тому суспільство не може байдуже відноситися до цього явища. Величезне значення надається здоров'ю чоловіків, їхньої здатності до відтворення самих себе. Як свідчить статистика, до 15% сімей страждають безплідністю, причому 40% з них через безплідність чоловіка. У той же час збільшення двох-, тридітних сімей стримується не тільки особистими устремліннями чоловіків,