Структура и функции семьи

  • Просмотров 5225
  • Скачиваний 229
  • Размер файла 647
    Кб

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет інформатики та обчислювальної техніки Кафедра: АСОІУ Контрольна робота з курсу: "Соціологія" Тема: “Структура і функції сім’ї” Виконав: Прийняв: Студент 4 курсу, групи ЗІС-01 Викладач Соколова Наталія Сергіївна м.Київ 2003р. 1.     Вступ. 2.     Сутність, структура і функції сім’ї 3.     Типи сімейної

організації і життєвий цикл сім’ї 4.     Ролі батька і матері в сім’ї 5.     Спілкування в сім’ї 6.     Розлучення 7.     Висновок Сім’я — один з найбільш древніх соціальних інститутів: вона виникла в надрах первісного суспільства значно раніш класів, націй і держав. Суспільна цінність сім’ї обумовлена її «виробництвом і відтворенням» безпосереднього життя, вихованням дітей, формуванням

їхньої індивідуальної свідомості. У процесі історичного розвитку відносини сім’ї і суспільства, сім’ї й особистості систематично змінювалися, насамперед, під впливом пануючого в даному суспільстві способу виробництва, способу життя і суспільних відносин. Прогрес суспільства в значній мірі був пов'язаний з усуненням (зменшенням) дискримінації жінок на виробництві, у соціальній і духовній сферах, у шлюбному законодавстві, з

істотною зміною функцій сім’ї, створенням умов для удосконалювання брачно-сімейних відносин, підвищення їхнього виховного потенціалу. Сім’я є осередком суспільства, тому на її функціонування впливають усі соціально-економічні і культурні процеси (як позитивні, так і негативні), що відбуваються в ньому. На сім’ю і її моральний стан безпосередньо впливають фактори навколишньої соціального середовища, то, що ми спостерігаємо

в трудовому колективі, за місцем проживання, у повсякденному житті. Аналіз реально складається ситуації в сім’ї показує, що поряд із загальними характеристиками потрібно розгляд ролей чоловіків, дітей, місця і ролі жінки в сімейному житті. 1.Основні поняття та різновиди форм сімї, шлюбу, наслідування майна в залежності від типу суспільства. Отже, сім’я — мала соціальна група суспільства, заснована на подружньому союзі і