Стратегическое управление развитием региональных экономических систем — страница 13

  • Просмотров 393
  • Скачиваний 12
  • Размер файла 40
    Кб

отношения", 1993. Саймон Г. А., Смитбург Д. У., Томпсон В. А. Менеджмент в организациях. М., "Экономика", 1995. Минцберг Г, Альстрэнд Б., Лэмпел Д. Школы стратегий. СПб., "Питер", 2000. Геєць В. М., Панченко Є. Г., Лібанова Е. М. та ін. Перехідна економіка. Монографія. К., "Вища школа", 2003, 591 с. Мазур А. Г. Управління в регіональних економічних системах: теорія, методологія, практика. Вінниця, ТОВ "Консоль", 2003, 408 с. Львов Д. С, Гранберг

А. Г., Егоршина А. П. Стратегическое управление: регион, город, предприятие. М., "Экономика", 2004. Панасюк Б. Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. К., "Поліграфкнига", 1998, 304 с. Офіційний сайт Вінницької обласної державної адміністрації. Стратегія економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2005—2015 роки, (http://www.vin.gov.ua/web/ vinoda.nsf/web_alldocs/DocJ2AHQ). Козловський С. В. Стратегічний аналіз розвитку регіональних

економічних систем. Електронне фахове видання "Ефективна економіка" № 4,2010.