Стиль СМС — страница 17

  • Просмотров 1019
  • Скачиваний 5
  • Размер файла 55
    Кб

Усяго добрага AKA Also known as Таксама вядомы як AGN Again Ізноў N And І, аNU And you А ты? NE Any Любы NE1 Anyone Хто заўгодна NETHING Anything Што заўгодна RUF2T Are you free to talk? Пагаманім? R U OK? Are you OK? З табой усё добра? AAM As a matter of fact Насамрэч AFAIK As far as I know Наколькі я ведаю AIUI As I understand it Як я гэта разумею ASAP As soon as possible Як мага хутчэй ATTN Attention Увага AVG Average У сярэднім AFK Away from keyboard Адышоў ад клавіятуры BAK Back at keyboard Вярнуўся да клавіятуры B Be Быць BBL Be back late Буду пазней BRB Be right back

Хутка буду BCNU Be seeing you Убачымся CUZ (B/C) Because Таму што BTDT Been there done that Быў недзе, зрабіў нешта B4 Before Перад BIC Best in class Лепшы ў сваім класе BTR Better Лепей BD Big deal Вялікая справа! BF Boy-friend Сябр Bro Brother Брат BZ Busy Заняты BTW By the way Дарэчы BBFN Bye-bye for now Пакуль-пакуль CB Call back Перазваніць COD Cash on delivery Наяўнымі грашыма СК Check Праверыць CFM Confirm Пацвярджаю CONGRATS Congratulations Віншаванне CID Consider it done Разглядзіце C&P Copy and paste Скапіраваць і ўставіць C%D Could Мог CV Curriculum Vitae

Рэзюмэ QT Cutie Прыгажун DOA Date of arrival Дата прыбыцця DOB Date of birth Дата нараджэння DLVD Delivered Даслана (паведамленне) DXNRE Dictionary Слоўнік DOM Dirty old man Брудны стары DIKU? Do I know you? Я вас ведаю? DIM Do it myself Сам зраблю DIY Do it yourself Зрабі сам DNO Do not open Не адкрываць DTRT Do the right thing Зрабіць тое, што патрэбна DQMOT Don't quote me on this Не лаві мяне на слове DL Download Спампоўваць EZ Easy Лёгка EMSG E-mail message Паведамленне па і-мэйл MBR$D Embarrassed Занепакоены ED Emotionally disturbed Неўраўнаважаны EOL End of lecture

Канец лекцыі EOT End of thread Канец паведамлення E&OE Errors and omissions excepted Памылкі выключаны ESP Especially Асабліва ETA Estimated time of arrival Чакаемы час прыбыцця XLNT Excellent Выдатна Xclusvly Yas Exclusively yours Эксклюзіўна твой F2F Face to face Тварам да твару FST Fast Хутка FITB Fill in the blank Запоўніце фармуляр 4 For, four Для, чатыры FWIW For what it's worth На што будзе прыдатны FYI For your information Да вашага ведама FYEO For your eyes only Канфідыцыйна 4EVR YRS Forever yours Твой назаўсёды F2T Free to talk Гатовы пагаманіць FOS Freedom of

speech Свабода слова GAL Get a life Жывіце поўным жыццём GOOML Get out of my life Прэч з майго жыцця GF Girl-friend Сяброўка GTSY Glad to see you Рады цябе бачыць GA Go ahead Працягвай GJ Good job Добрая работа GSOH Good salary, own home Добры заробак, свая хата GSH Good sense of humour Добрае пачуццё гумару GTG Got to go Трэба ісці GR8 Great Выдатна gg Good Game Добра згуляў gl Good Luck Удачы h&k Hugs & Kisses Абдымкі ды пацалункі hth Hope This Helps Спадзяюся, што дапамог ic I See Я разумею ilu I Love You Я цябе кахаю imho In my humble opinion На маю

сціплую думку irl In Real Life У рэальным жыцьці jj Just Joking Проста жартую kbd Keyboard Клявіятура l8r Later Пазьней lol laughing out loud Гучна сьмяюся, рагачу motd Message of the day Дзённае паведамленьне np No Problem Няма праблемы plz, pls Please Калі ласка ppl People Людзі rotfl, rofl rolling on the floor laughing, Катаюся па падлозе ў that was very funny прыступе рогату rulez rules вельмі файна sux sucks пагана, паскудна sup What's up? Як маешся? sysop System Operator Сыстэмны апэратар thnx, thx, 10x Thanks Дзякуй ty Thank You Дзякую u You Ты u2 You Too Ты