Статистичне вивчення та прогнозування динаміки цін на промислову продукцію

  • Просмотров 1126
  • Скачиваний 9
  • Размер файла 728
    Кб

Abiword HTML Document 1 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ЦІН 1.1 Поняття ціни,її види та функції 1.2 Система показників статистики цін та методика їх побудови 1.3 Джерела статистичних даних про ціни РОЗДІЛ 2 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДО СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ТА ПОБУДОВИ ПРОГНОЗНИХ МОДЕЛЕЙ ІНДЕКСІВ ЦІН 2.1 Характеристика часових рядів,структура та підходи до статистичного вивчення 2.2 Метод сезонної декомпозиції як

основа статистичного вивчення часових рядів 2.3 Метод Хольта-Вінтерса як основа статистичного прогнозування індексів цін РОЗДІЛ 3 СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІН НА ПРОМИСЛОВУ ПРОДУКЦІЮ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 3.1 Статистичний аналіз цін виробників промислової продукції у Львівській області 3.2 Моделювання та прогнозування динаміки споживчих цін у Львівській області 3.3 Моделювання та прогнозування динаміки цін на

промислову продукцію у Львівській області 3.4 Транскордонні порівняння динаміки цін виробників промислової продукції Львівщини та Польщі (Підкарпатського воєводства) ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність дослідження. В умовах переходу України до ринкових відносин відбувається оновлення методологічних і практичних засад державного регулювання економіки. Засобами регулювання, складовими якого є

прогнозування, програмування, стимулювання та контроль, у розвинених країнах здійснюється координація державних управлінських рішень і раціонально розподіляються ресурси виробництва не тільки за галузевою, територіальною, а ще і за часовою ознакою. Неефективне використання існуючого потенціалу виробничої сфери України протягом останнього десятиріччя характеризується постійним зниженням чисельності зайнятих, зношенням

виробничих фондів, виникненням диспропорцій у структурі валового випуску продукції. Саме тому для невідкладного вирішення низки взаємопов'язаних поточних і перспективних завдань оснащеності основним капіталом, нарощування інвестицій, збільшення доданої вартості, підвищення якісного рівня продукції, актуальне дослідження теоретичних і практичних питань прогнозування розвитку виробництва. Аспекти прогнозування