Спрос и предложение на рынке труда

  • Просмотров 1650
  • Скачиваний 16
  • Размер файла 61
    Кб

Зміст Введення 1. Попит та пропозиція праці 2. Визначення середнього рівня заробітної плати 2.1 Рівень заробітної плати 2.2 Справедлива оплата праці 3. Ринок праці 3.1 Потрібні професіонали 4. Профспілки на ринку праці 5. Розрахункова частина Висновок Список використаної літератури Введення Сучасний етап розвитку суспільства обумовив радикальні зрушення в суспільно-політичному й економічному житті країни. Ринкову економіку

можна розглядати як нескінченну взаємодію попиту та пропозиції, де пропозиція відображає кількість товарів, що продавці готові представити до продажу за даною ціною тепер. Зробимо аналіз ситуації на ринку праці й у сфері зайнятості на даний момент розвитку економіки країни. Ми можемо помітити, що пропорції розподілу зайнятих змінилися на користь тих галузей, ділова активність у яких зросла у зв'язку з ринковими

перетвореннями. У загальному виді під ринком праці розуміють особливу підсистему ринкової економіки, у якій взаємодіють із одного боку - роботодавці (власники засобів виробництва), з іншого боку - наймані робітники. У результаті цих взаємин формуються обсяг, структура й співвідношення попиту та пропозиції на робочу силу. 1. Спрос и предложение труда Под заработной платой понимается цена, выплачиваемая за использование труда

наемного работника. В зависимости от метода оценки трудовых затрат используют повременные, сдельные, аккордные и др. виды оплаты труда. Номинальной зарплатой называют сумму денег, полученную наемным работником, реальной зарплатой – совокупность товаров и услуг, которые можно приобрести на эти деньги с учетом их покупательной способности. Главным фактором, влияющим на уровень зарплаты, является эффективность использования

трудовых ресурсов. Она измеряется в первую очередь производительностью труда. В условиях совершенной конкуренции цена труда формируется подобно цене любого другого товара. Это означает, что все работники получают равную зарплату, которая не зависит от того, в какой фирме они работают. Фирмы воспринимают зарплату как заданную величину. Поэтому для отдельной фирмы предложение труда абсолютно эластично. Уровень зарплаты в