Соціально-економічні характеристики підприємств

  • Просмотров 268
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 274
    Кб

Содержание Вступ Розділ І. Поняття підприємства Розділ ІІ. Теоретичні й методологічні основи характеристики підприємства як соціально-економічної системи Розділ ІІІ. Соціально-економічні характеристики підприємства Висновки Список використаної літератури Вступ Розвиток ринкової економіки пропонує становлення й розвиток підприємств різних організаційно-правових форм, заснованих на різних видах приватної власності,

поява нових власників, - як окремих громадян, так і трудових колективів підприємств. Підприємництво, як господарська діяльність, пов'язано з виробництвом і реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням послуг або ж продажем товарів, необхідних споживачеві. Має регулярний характер і відрізняється: по-перше, волею у виборі напрямків і методів діяльності, самостійністю в прийнятті рішень (зрозуміло, у рамках закону й

спрямованих норм), по-друге, відповідальністю за прийняті рішення і їхні використання, по-третє, цей вид діяльності не виключає ризику, збитків і банкрутства. Підприємництво чітко орієнтовано на одержання прибутку, чим в умовах розвинутої конкуренції досягається й задоволення суспільних потреб. Це найважливіша передумова й причина зацікавленості підприємства в результатах фінансово-господарської діяльності. Реалізація

такого принципу на ділі залежить не тільки від наданої підприємством самостійності й необхідності фінансувати свої витрати без державної підтримки, але й від тієї частки прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків. Також необхідно створити таке економічне середовище, в умовах якої вигідно робити товари, діставати прибуток, знижувати витрати. Щоб підприємство змогло вижити в сучасних умовах,

управлінському персоналу необхідно, насамперед, уміти реально оцінити фінансовий стан підприємства, як свого, так й існуючих конкурентів. У даній роботі розглянуті теоретичні й методологічні основи складання характеристики підприємства як соціально-економічної системи. Розділ І. Поняття підприємства У політекономічному розумінні підприємство - це первинна ланка суспільного поділу праці і водночас основна структурна ланка