Собівартість продукції та шляхи її зниження

  • Просмотров 1292
  • Скачиваний 9
  • Размер файла 125
    Кб

РЕФЕРАТ Дипломна робота 86 сторінок, 7 рисунків, 11 таблиць, 30 джерел. Об’єкт дослідження – структура витрат ТОВ «САТП-2001». Ціль роботи - розкриття сутності та структури собівартості продукції і розробка методологічних підходів до її зниження на прикладі ТОВ «САТП-2001». Методи дослідження - методика «2С70»; аналіз та синтез; статистичний аналіз. Посилення інноваційної діяльності на підприємстві може привести до зниження

собівартості продукції. У ході дослідження теми дипломної роботи було визначено, що: - існують резерви зниження собівартості продукції; - на собівартість транспортних перевезень значною мірою впливають техніко-експлуатаційні показники; - визначені основні шляхи зниження собівартості продукції; - установлено нормативи витрат на паливо підприємства. Можливі припущення про розвиток об’єкта дослідження – можливе зниження

собівартості продукції на основі впровадження інновацій. Ключові слова: СОБІВАРТІСТЬ, ВИТРАТИ, КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ, НОРМАТИВНИЙ МЕТОД, АВТОТРАНСПОРТНА ПРОДУКЦІЯ. ЗМІСТ ВСТУП 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1 Собівартість як економічна категорія 1.2 Шляхи зниження собівартості продукції 2. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТОВ «САТП – 2001» 2.1 Аналіз змінних та постійних витрат 2.2 Вплив техніко-експлуатаційних показників на

собівартість продукції 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ 3.1 Нормативний метод розрахунку витрат на автотранспортну продукцію 3.2 Нормування витрат на паливо 3.3 Економічний ефект запропонованих розробок ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності переміщується до основної ланки всієї економіки - підприємства, тому що саме на підприємстві створюється

продукція, виконуються роботи, надаються послуги. Найважливішою економічною категорією, що характеризує витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції є собівартість продукції. Вона є також найважливішим якісним показником роботи підприємства, тому що характеризує рівень використання всіх ресурсів (змінного і постійного капіталу), що знаходяться в розпорядженні підприємства. Товаровиробник повинен прагнути