Скрепер — страница 10

  • Просмотров 1827
  • Скачиваний 10
  • Размер файла 9606
    Кб

модернізірованого скрепера ДЗ-87 В результаті прийнятої конструкції ковша визначаємо вагу всіх елементів скрепера і користуючись формулами: (1) Знаходимо центр тяжкості машини (рис 2.4) У формулах (1): Q I – вага i – того елементу машини; - розташування центру тяжкості i того елементу машини відповідно від вибраних осей ох і оу. Координати центру тяжкості рівні: Скрепер порожній х=2,227 м; у = 1,186 м. Скрепер завантажений х=1,948 м; у = 1,129 м. Всі

розрахункові положення зводимо в таблицю 2.1. Таблиця 2.1 № Поз. Вузол Q kH x м у м qx кНм qy кНм 1 З’єднувально-зчіпний пристрій з рукавами 7,13 5 1,6 35,6 11,4 2 Рама з коромислом, з гідроциліндрами ковша і трубопроводами 9,86 3,33 1,71 32,8 16,9 3 Заслінка з гідроциліндром 4,2 2,5 1,05 10,5 1,41 4 Ківш з гідроциліндром задньої стінки і електропневмосистемами 15,11 1,5 1 22,66 15,11 5 Задня стінка 4,48 0,85 1,05 3,8 4,7 6 З’єднання колеса 6,52 0 0,55 0 3,59 47,3 105,36 56,11 7 Грунт в ковші 89,25 1,8 1,1 160,65 98,17

136,22 266,01 154,28 2.3 Тяговий розрахунок скрепера ДЗ-87. Величину сопртівленію копанню в кінці заповнення ковша при роботі скрепера на різних категоріях грунтів визначимо з формули запропонованої Перерсоном: Де Р – тягове зусилля; Q = 49 кН – сила тяжіння скрепера; V – об'єм грунту в ковші; - об'ємна вага рихлого грунту; f – коефіцієнт опору котінню; b - ширина ножів; H – висота грунту в ковші; y - коефіцієнт призми волочіння перед заслінкою; u -

коефіцієнт тертя призми волочіння об грунт; х – коефіцієнт, харакрерізуючий грунт; до – коефіцієнт опору грунту різанню; h - товщина стружки; F - площа поперечного перетину стружки. Для ступінчастих ножів (Рис. 2.5.) Де b=2.43 м;=1,26м; = 0,054 м – різниця вісот середнього і крайніх ножів в процесі різання. Значення остальніх величин, що входять у формулу (2) представляємо у вигляді таблиці 2.2., згідно їх физико-механічних властивостей (4). Для

визначення потрібного тягового зусилля при копанні грунтів I категорії, при об'ємі грунту в ковші V = 5.25 і вісоте наповнення Н = 1,2 м, припустимо, що середній ніж зрізає стружку завтовшки h = 0.07 м: Що відповідає тяговому зусиллю трактора Т-150К на I передачі. Розрахунок потрібного тягового зусилля для грунтів I і III категорій аналогічний. Результати розрахунку представлені в таблиці 2.2. Аналізуючи результати розрахунку, приходимо до

висновку, що необхідна умова для забезпечення набору грунту скрепером дотримується для різних типів грунту. Таблиця 2.2. Значення опору копання. Категорії грунту Тягове зусилля трактора, Т, кН V f у x u До H h P Н/ кН/ м м м кН I 60 5,25 15 0,1 0,5 0,48 0,5 60 1,2 0,07 0,02 59,27 II 60 5,25 16 0,04 0,5 0,37 0,4 80 1,2 0,11 0,06 57,43 III 60 5,25 17 0,04 0,5 0,25 0,4 120 1,2 0,1 0,05 57,5 Встановлення граничних кутів підйому подоланних самохідним скрепером. Сумарний вага трактора і скрепера з грунтом: , Де = 76 кН