Шпаргалка по Экономической теории 11

  • Просмотров 1644
  • Скачиваний 21
  • Размер файла 52
    Кб

Список вопросов 1. Переваги та недоліки різних типів економічних систем. 2. Переваги та недоліки змішаної економічної системи. 3. Капітал постійний та змінний 4. Основний і оборотн капітал. 5. Органічна побудова виробництва, яку тенденцію має в сучасному суспільстві. 6. Понятие кругооборота и оборота капитала. 7. Время оборота капитала. 8 Политика ускоренной амортизации. 9. Реальная и номинальная З./п. 10. Повременная и сдельная з/п.

тенденции их распространения, преимущества и недостатки. 11.Основні теорії щодо виникнення безробіття 12. Позитивні та негативні риси безробіття 13. Поняття велична попиту та попит, різниця та графічне тлумачення. 14. Особливості відтворення у сільському господарстві порівняно з промисловістю. 15. Особливості ціноутворення на сільськогосподарську продукцію порівняно с промисловою. 16.Дифференциальная рента 1 и 2. 17.Преимущества и

недостатки частной формы собственности 18.Преимущеста и недостатки государственной формы собственности. 19.Преимущества и недостатки акционерного общества. 20.Преимущества и недостатки частных предприятий. 21.Переваги та недоліки різних засобів приватизації 22.Основні теорії щодо вартості товару 23.Поняття прибуток та додаткова вартість (різниця по сутності та розміру) 24. Поняття «норма прибутку» та «норма додаткової вартості»,

суть, різниця 25. Зовнішні та внутрішні витрати виробництва 26.Поняття витрати виробництва та авансований капітал (різниця по сутності та розміру) 27.Бухгалтерський та економічний прибуток, суть, значення для підприємця . 29. «Прямі» та «портфельні» інвестиції, тенденції в сучасних умовах. 30.Основні теорії щодо виникнення в суспільстві економічних криз 1. Переваги та недоліки різних типів економічних систем. В ек-чній літературі

визначають різні моделі, типи економічних систем. Класифікація їх залежить від різних критеріїв. Головними з них є домінуюча форма власності, технологічний спосіб вир-ва, спосіб управління і коорднинації економічної діяльності тощо. Поширеною є класифікація економічних систем за технологічним способом вир-ва, рівнем розвитку продуктивних сил. Розрізняють доіндустріальне суспільство – економічну с-му, в якій домінує ручна