Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ТзОВ ТІРАС-ТМ Мозаїка — страница 9

  • Просмотров 1769
  • Скачиваний 12
  • Размер файла 492
    Кб

необхідно розширювати набір її джерел і удосконалювати їх, переходити до переваг вищого порядку, які довше зберігаються [45,11]. Отже, важливим атрибутом ринкової економіки є конкуренція. Конкуренція охоплює всі зв'язки виробництва і споживання, є єдино можливим засобом досягнення збалансованості між попитом і пропозицією і в кінцевому підсумку - суспільними потребами та виробництвом. Конкуренція виконує функцію спілкування

(кооперації) та погодження інтересів виробників - у результаті поділу праці інтерес кожного з них пов'язаний і взаємодіє з інтересами інших товаровиробників. Конкуренція стимулює підвищення якості продукції та послуг. Історично важливою функцією конкуренції є формування ринкової ціни. 1.2 Методологія аналізу конкурентного статусу суб’єктів ринкових відносин Аналіз найбільш відомих і застосовуваних у практичній діяльності

підприємств методів проведення маркетингових досліджень конкурентного положення фірми наведено у табл. 1.1 [40,12]. Таблиця 1.1 - Методи оцінки конкурентних позицій підприємства на цільовому ринку Метод Показники аналізу Змінні, що використовуються при аналізі Принцип побудови Переваги Недоліки Доцільність застосування методу на вітчизняних підприємствах 1 2 3 4 5 6 7 Модель БКГ Темпи зростання ринку. Відносна ринкова частка Обсяг

продаж. Питомі витрати Матриця 2х2 Простота використання; дає можливість визначити подальші стратегії діяльності підприємства Мала кількість аналізованих факторів Не робиться аналіз причини явища Побудова відбувається на нечітко визначені частки ринку Змінні не кращим чином характеризують діяльність підприємства Доцільна для аналізу стратегічних господарських одиниць у рамках підприємств, однак ускладнено визначення

частки ринку Модель М.Портера Структура й динаміка діючих конкурентів Потенційні конкуренти Тиск товарів-замінників Положення постачальників у галузі Положення споживачів у галузі При аналізі діючих конкурентів використовуються показники: рентабельність виробництва, ринкова частка Порівняльний аналіз Осі координат Матриця 2х2 Різноманіття змінних для здійснення аналізу Дає можливість визначити всебічний вплив

зовнішніх сил на конкуренцію Метод «Мак-Кінсі» Привабливість ринку Конкурентоспроможність фірми 6 змінних привабливості ринку 9 змінних відносної переваги ринку фірми Оцінки експертів, матриця 3х3 Порівняно з БКГ пропонує більш детальний аналіз. Дає можливість визначити стратегічне положення фірми. Пропонує стратегічні альтернативи розвитку підприємства Високі вимоги до компетенції експертів Розбивка осей матриці спірна